Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zaproszenie

Wyświetl stronę główną » Zamówienia poniżej 30 tys. euro » Zaproszenie

Podtytuł: do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie pilotażowego wdrożenia systemu roweru miejskiego na terenie Gminy Żarki i Gminy Myszków leżących na terenie powiatu myszkowskiego.

W związku z wpływem zapytań do oferty następuje zmiana terminu składania ofert na 30.01.2020r.

 

Pytanie nr 1

Dotyczy wymagań stacji rowerowych – pkt 1

„w okresie od zadeklarowanego terminu uruchomienia usługi do 30 listopada 2019 r., 4 stacji rowerowych i wyposażyć je łącznie w minimum 48 stojaków.”

 

Zwracamy się do Zamawiającego o doprecyzowanie terminu rozpoczęcia świadczenia usługi?

 

Odpowiedź nr 1

Termin rozpoczęcia świadczenia usługi to 1 maj 2020r.

 

 

Pytanie nr 2

Dotyczy wymagań roweru z wyposażeniem

„Nóżka rowerowa – stalowa lub aluminiowa,”

 

Zwracamy się do Zamawiającego o zmianę powyższego zapisu na proponowany:

„Nóżka rowerowa – metalowa”

 

Odpowiedź nr 2

Zamawiający zmienia treść zapytania na: „Nóżka rowerowa – metalowa”

 

 

Pytanie nr 3

Dotyczy wymagań systemu informatycznego

„Blokowanie na kartach bankowych (kredytowych) kwot gwarancyjnych (kaucji) za wypożyczenie roweru w jego okresie użytkowania (dla niezarejestrowanych użytkowników) i zwrot (anulowanie blokady) w momencie zwrotu roweru.”

 

Zwracamy się do zamawiającego z prośbą o usunięcie zapisu. Aby zrealizować zapisy z powyższego punktu Wykonawca musiałby blokować znaczne kwoty tj. około 2000PLN na pokrycie kosztu roweru oraz maksymalnej opłaty wynikającej z jego wypożyczenia. Żaden operator płatności nie umożliwi takiego działania oraz kaucja znacznie przekracza standardowe dzienne limity na kartach płatniczych. Rekomendujemy udostępnienie usługi jedynie zarejestrowanym użytkownikom którzy zaakceptowali regulamin.

 

Odpowiedź nr 3

Zamawiający wprowadza proponowane zmiany.

 

 

Pytanie nr 4

Dotyczy wymagań biura obsługi klienta oraz paragraf 3 pkt. 8 umowy

„Wykonawca na żądanie Zamawiającego dostarczy zestawienie skarg i reklamacji, kopie skarg i odpowiedzi oraz informację o wniesionych reklamacjach i sposobie ich załatwienia w terminie 14 dni od wezwania. Rejestr skarg i reklamacji może stanowić podstawę do oceny wykonania umowy, a w szczególności uzasadniać nałożenie kar umownych. Powyższe dane zostaną przekazane Zamawiającemu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 2019.09.19 (Dz.U.2019.1781 t.j.).”

 

Zwracamy się do Zamawiającego o zmianę zapisu na proponowany:

„Wykonawca na żądanie Zamawiającego dostarczy zestawienie skarg i reklamacji, kopie skarg i odpowiedzi oraz informację o wniesionych reklamacjach i sposobie ich załatwienia w terminie 14 dni od wezwania. Rejestr skarg i reklamacji może stanowić podstawę do oceny wykonania umowy, a w szczególności uzasadniać nałożenie kar umownych. Powyższe dane zostaną przekazane Zamawiającemu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 2019.09.19 (Dz.U.2019.1781 t.j.).”

 

Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego na fakt, że użytkownicy zawierać będą umowę z operatorem na świadczenie usługi, co za tym idzie Wykonawca będzie pełnił funkcję Administratora danych osobowych. Zgodnie z prawem Wykonawca nie będzie mógł udostępniać informacji znajdujących się w reklamacji.

 

Odpowiedź nr 4

Zamawiający wprowadza proponowane zmiany.

 

 

Pytanie nr 5

Zwracamy się do Zamawiającego o informację czy teren na którym mają znajdować się stację cechują się twardą nawierzchnią?

Jeżeli nie to prosimy o informację kto będzie zobligowany do utwardzenia nawierzchni?

Powyższa informację niezbędna jest do poprawnego oszacowania kosztów oferty.

 

Odpowiedź nr 5

Miejsca wyznaczone to montażu stacji posiadają utwardzoną nawierzchnię. Wykonawca nie będzie zobligowany do utwardzenia terenu przed montażem stacji.

 

 

Pytanie nr 6

Dotyczy paragrafu 3 ust. 4 umowy

„zapewnienia funkcjonowania stacji rowerów miejskich w ramach systemu wraz z utrzymaniem systemu informatycznego do jego obsługi dostępnego także przez aplikację mobilną Wykonawcy, oraz obsługi użytkowników;”

 

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy pod pojęciem aplikacja mobilna ma na myśli ogólnodostępną aplikację na urządzenia mobilne która umożliwi użytkownikowi, rejestrację, wypożyczenie i zwrot roweru?

 

Odpowiedź nr 6

Zamawiający bierze pod uwagę aplikację ogólnodostępną na urządzenia mobilne która umożliwi użytkownikowi, rejestrację, wypożyczenie i zwrot roweru

 

Pytanie nr 7

Dotyczy paragrafu 4 ust. 1 umowy

„Wykonawca dostarczy Zamawiającemu projekty dokumentów określające prawa i obowiązki klientów SRM, w szczególności regulamin korzystania z SRM w terminie do 7 dni od daty podpisania Umowy,”

 

Zwracamy się do Zamawiającego o zmianę zapisu na proponowany:

„Wykonawca dostarczy Zamawiającemu projekty dokumentów określające prawa i obowiązki klientów SRM, w szczególności regulamin korzystania z SRM w terminie do 14 dni od daty podpisania Umowy,”

 

Odpowiedź nr 7

Zamawiający wprowadza proponowane zmiany.

 

 

Pytanie nr 8

Dotyczy paragrafu 4 ust. 2 umowy

Z związku z rozbieżnością w dokumentacji przetargowej dotyczącą terminów uruchomienia systemu prosimy o zmianę terminu w powyższym ustępie na 01.05.2020.

 

Odpowiedź nr 8

Zamawiający wprowadza proponowane zmiany.

 

 

Pytanie nr 9

Dotyczy paragrafu 12 umowy

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi na rzecz Zamawiającego, zatem po zakończeniu umowy żaden z elementów infrastruktury ani oprogramowanie nie przechodzą na własność Zamawiającego. W konsekwencji Zamawiający nie będzie dysponował systemem, ale co najwyżej jego niektórymi elementami (projekty). Wobec powyższego prosimy o modyfikacje wskazanego postanowienia umowy poprzez wskazanie, iż Umowa nie zobowiązuje Wykonawcy do dostawy oprogramowania służącego do zarządzania systemem, z którego Zamawiający nie będzie miał prawa korzystać po zakończeniu realizacji umowy.

Ponadto, zgodnie z przytoczonym postanowieniem Zamawiający zastrzegł sobie prawo do udzielania sublicencji. Prosimy o doprecyzowanie jakim podmiot Zamawiający zamierza udzielać sublicencji. Licencja, na mocy której operatorzy systemów świadczą oferowane usługi jest elementem newralgicznym, chronionym prawami autorskimi. Możliwość udzielania przez Zamawiającego licencji konkurencyjnym wobec wykonawcy podmiotom trzecim musi zostać wkalkulowana w cenę oferty.

 

Odpowiedź nr 9

Zamawiający wprowadza proponowane zmiany.

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2020-01-27 08:04

Dodanie załącznika/ załączników - Mariusz Nowak

2020-01-27 08:04

Dodanie załącznika/ załączników - Mariusz Nowak

2020-01-27 08:04

Edycja artykułu - Mariusz Nowak

2020-01-21 08:16

Dodanie załącznika/ załączników - Mariusz Nowak

2020-01-21 08:16

Dodanie załącznika/ załączników - Mariusz Nowak

2020-01-21 08:16

Dodanie załącznika/ załączników - Mariusz Nowak

2020-01-21 08:15

Dodanie artykułu - Mariusz Nowak

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.