Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Statystyka odwiedzin

Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin

Poniższa tabela prezentuje statystykę czytalności 30 najpopularniejszych artykułów.

Nr Nazwa artykułu Czytano
1.  Jednostki organizacyjne 9985 razy
2.  Sołectwa 9822 razy
3.  Uchwała: XIII/85/2007, z dnia: 28 grudnia 2007 8272 razy
4.  Uchwała: XV/98/2008, z dnia: 29 lutego 2008 5471 razy
5.  Uchwała nr XI/70/2011 Rady Miejskiej w Żarkach 4447 razy
6.  Uchwała: XVII/117/2008, z dnia: 3 czerwca 2008 4409 razy
7.  Burmistrz Miasta i Gminy Żarki ogłasza przetarg nieograniczony 4194 razy
8.  UCHWAŁA NR XLI/279/2014 3958 razy
9.  UCHWAŁA NR XLI/280/2014 3914 razy
10.  Uchwała Nr XIX/136/2016 3620 razy
11.  Statut Gminy Żarki wraz z uchwałami. 3340 razy
12.  Osiedla miasta Żarki 3211 razy
13.  Uchwała: XLI/298/2006, z dnia: 26 pażdziernika 2006 3149 razy
14.  Zarządzenie Nr 15 /2017 3110 razy
15.  Kwestionariusz Osobowy 3007 razy
16.  Uchwała: IV/18/2007, z dnia: 20 luty 2007 2887 razy
17.  Podgląd stanowiska 2641 razy
18.  Uchwała: XLI/299/2006, z dnia: 26 października 2006 2484 razy
19.  Komisja ds. Profilakytki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2434 razy
20.  Oświadczenia majątkowe Kierowników i Pracowników za 2016 rok 2392 razy
21.  Wnioski złożone do budżetu na 2018r. 2013 razy
22.  Uchwała Nr XIX/135/2016 1961 razy
23.  Wnioski radnych, sołtysów do budżetu na 2019 rok 1864 razy
24.  Nagrania z posiedzeń Rady Miejskiej w Żarkach 1838 razy
25.  Ogłoszenie Zmiana Planu. 1789 razy
26.  Rejestr skarg i wniosków 1780 razy
27.  Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Żarki 1749 razy
28.  Uchwała Nr XLIV/332/2018 1748 razy
29.  Rejestr Wyborców 1731 razy
30.  Oświadczenia majątkowe kierowników i pracowników za 2017 rok 1706 razy
W sumie 104926 razy

Poniższa tabela prezentuje procentowy rozkład odwiedzin poszczególnych kategorii BIPu.

Nr Nazwa działu Czytano
1.  Zamówienia publiczne kat. główna 13.7 %
2.  Ogłoszenia kat. główna 8.9 %
3.  Rada Miejska kat. główna 6.4 %
4.  Uchwały Rady Miejskiej kat. główna 5.1 %
5.  Zarządzenia kat. główna 4 %
6.  Przetargi zakończone 3.5 %
7.  Wolne stanowiska kat. główna 2.8 %
8.  Organizacje pozarządowe kat. główna 2.4 %
9.  Zagospodarowanie przestrzenne kat. główna 2.2 %
10.  Uchwały Rady Miejskiej z 2007 roku 2.2 %
11.  Przetargi aktualne 2.2 %
12.  Urząd Gminy kat. główna 1.8 %
13.  Ogłoszenia z zakresu ochrony środowiska 1.7 %
14.  Dokumenty Strategiczne kat. główna 1.6 %
15.  Powiadomienie o wyborze oferty 1.6 %
16.  Burmistrz Miasta i Gminy kat. główna 1.4 %
17.  Protokoły z komisji 1.3 %
18.  Oświadczenia majątkowe Radnych 1.2 %
19.  Budżet gminy kat. główna 1.2 %
20.  Uchwały Rady Miejskiej z 2006 roku 1.2 %
21.  Oświadczenia majątkowe kat. główna 1.1 %
22.  Uchwały Rady Miejskiej z 2008 roku 1.1 %
23.  Dokumenty do pobrania kat. główna 1.1 %
24.  2008 Zarządzenia 1.1 %
25.  Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości bądź o najmie lokali 1 %
26.  Jednostki organizacyjne kat. główna 1 %
27.  2007 Zarządzenia 1 %
28.  Rejestry i Ewidencja kat. główna 1 %
29.  Sprawozdania z działalności międzysesyjnej 1 %
30.  Jednostki pomocnicze kat. główna 1 %
31.  Zawiadomienia o zwołaniu komisji 1 %
32.  2006 Zarządzenia 0.9 %
33.  Przetargi kat. główna 0.9 %
34.  2005 Zarządzenia 0.9 %
35.  Podatki i opłaty lokalne kat. główna 0.7 %
36.  Zamówienia poniżej 30 tys. euro kat. główna 0.7 %
37.  Uchwały Rady Miejskiej z 2005 roku 0.7 %
38.  Dane kat. główna 0.7 %
39.  2010 Zarządzenia 0.7 %
40.  Stowarzyszenia 0.6 %
41.  Statut kat. główna 0.6 %
42.  Uchwały Rady Miejskiej z 2009 roku 0.6 %
43.  Burmistrz Miasta 0.5 %
44.  2009 Zarządzenia 0.5 %
45.  Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku 0.5 %
46.  Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Żarkach kat. główna 0.5 %
47.  Nieudostępnione w BIP kat. główna 0.5 %
48.  Interpelacje i wnioski radnych 0.5 %
49.  Opłaty targowe kat. główna 0.4 %
50.  Skład Rady Miejskiej 0.4 %
51.  Postanowienia o zwołaniu sesji 2007 0.3 %
52.  Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kat. główna 0.3 %
53.  Podgląd stanowiska 0.3 %
54.  Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy 0.3 %
55.  Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy 0.3 %
56.  Kontrole kat. główna 0.3 %
57.  Postanowienia o zwołaniu sesji 2009 0.3 %
58.  informacja na temat wykonania budżetu 0.3 %
59.  Postanowienia o zwołaniu sesji 2008 0.3 %
60.  2011 Zarządzenia 0.3 %
61.  Procedura Naboru na Wolne Stanowisko Urzędnicze 0.2 %
62.  Radni 0.2 %
63.  Postanowienia o zwołaniu sesji 2010 0.2 %
64.  Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r. kat. główna 0.2 %
65.  Konsultacje Społeczne kat. główna 0.2 %
66.  Oświadczenia majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Żarki 0.2 %
67.  Postanowienia o zwołaniu sesji 0.2 %
68.  Protokoły z sesji 0.2 %
69.  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie dla gminy Żarki kat. główna 0.2 %
70.  majątek miasta 0.2 %
71.  Wybory Samorządowe 2018 kat. główna 0.2 %
72.  Przewodniczący Rady Miejskiej 0.2 %
73.  Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Żarki. 0.2 %
74.  Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku 0.2 %
75.  Komisje Rady Miejskiej 0.2 %
76.  Godziny przyjęć interesantów 0.2 %
77.  Postanowienia o zwołaniu sesji 2006 0.1 %
78.  opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 0.1 %
79.  Protokoły z sesji 2010 0.1 %
80.  Wnioski Rady Miejskiej 0.1 %
81.  Kadencja 2006 - 2010 0.1 %
82.  Informacje nt. organizacji pozarządowych 0.1 %
83.  KJOG oświadczenia majątkowe za 2008 rok 0.1 %
84.  dług miasta 0.1 %
85.  Protokoły z sesji 2009 0.1 %
86.  Regulamin Rady Miejskiej 0.1 %
87.  PUMiG oświadczenia majątkowe za 2008 rok 0.1 %
88.  Elektroniczna Skrzynka Podawcza kat. główna 0.1 %
89.  Podatki na 2009 rok 0.1 %
90.  Henryk Szpak 0.1 %
91.  KJOG oświadczenia majątkowe za 2009 rok 0.1 %
92.  WYBORY PARLAMENTARNE 2019 kat. główna 0.1 %
93.  Małgorzata Jędrycha - Gorczyca 0.1 %
94.  Pełen katalog usług kat. główna 0.1 %
95.  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. kat. główna 0.1 %
96.  Janina Cuglewska 0.1 %
97.  Podatki na 2010 rok 0.1 %
98.  Konkursy 0.1 %
99.  Koordynator do spraw dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami kat. główna 0.1 %
100.  PUMiG oświadczenia majątkowe za 2009 rok 0.1 %
101.  Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie kat. główna 0.1 %
102.  Bogusław Radosz 0.1 %
103.  Andrzej Lech 0.1 %
104.  Lidia Kowacka 0.1 %
105.  Stanisław Fiutek 0.1 %
106.  Jerzy Kot 0.1 %
107.  Przemysław Maślankiewicz 0.1 %
108.  Mieczysław Liwoch 0.1 %
109.  Waldemar Podlejski 0.1 %
110.  Henryka Duda 0.1 %
111.  Michał Kasprzyk 0.1 %
112.  Postanowienia o zwołaniu sesji 2005 0.1 %
113.  Jan Maślanka 0.1 %
114.  Podatki na 2011 r. 0.1 %
115.  KJOG oświadczenia majątkowe za 2007 rok 0.1 %
116.  Protesty poprzetargowe 0.1 %
117.  Dane Przestrzenne kat. główna 0.1 %
118.  PUMiG oświadczenia majątkowe za 2007 rok 0.1 %
119.  Arkadiusz Młynarski 0.1 %
120.  Rozstrzygnięcie protestów 0 %
121.  Konkursy zakończone 0 %
122.  informacje na temat kontroli wewnętrznych 0 %
123.  KJOG oświadczenia majątkowe za 2002 rok 0 %
124.  KJOG oświadczenia majątkowe za 2006 rok 0 %
125.  PUMiG oświadczenia majątkowe za 2006 rok 0 %
126.  Kadencja 2002 - 2006 0 %
127.  KJOG oświadczenia majątkowe za 2004 rok 0 %
128.  Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna 0 %
129.  KJOG oświadczenia majątkowe za 2005 rok 0 %
130.  KJOG oświadczenia majątkowe za 2003 rok 0 %
131.  PUMiG oświadczenia majątkowe za 2005 rok 0 %
132.  Wybory Ławników 2019 kat. główna 0 %
133.  PUMiG oświadczenia majątkowe za 2004 rok 0 %
134.  Instytucje kultury kat. główna 0 %
135.  PUMiG oświadczenia majątkowe za 2002 rok 0 %
136.  Mała dotacja pozakonkursowa 0 %
137.  RODO kat. główna 0 %
138.  PUMiG oświadczenia majątkowe za 2003 rok 0 %
139.  Konsultacje społeczne 0 %
140.  Uchwały 0 %
141.  Referendum 2015 kat. główna 0 %
142.  Wybory Prezydenckie 2015 kat. główna 0 %
143.  Uchwały Rady Miejskiej 2018r. 0 %
144.  Sprawozdania Finansowe 0 %
145.  Informacja z otwarcia ofert 0 %
146.  Uchwały Rady Miejskiej z 2016r. 0 %
147.  2016 Zarządzenia 0 %
148.  Podatki i opłaty lokalne na 2016 r. 0 %
149.  Stanowiska Rady Miejskiej 0 %
150.  2020 Zarządzenia 0 %
151.  Podatki i opłaty lokalne na 2020r. 0 %
152.  Podatki i opłaty lokalne na 2021r. 0 %
153.  Podatki i opłaty lokalne na 2018r. 0 %
154.  2021 Zarządzenia 0 %
155.  2018 Zarządzenia 0 %
156.  Uchwały Rady Miejskiej 2021r. 0 %
157.  Uchwały Rady Miejskiej 2020r. 0 %
158.  2013 Zarządzenia 0 %
159.  Przetargi zakończone 2017 0 %
160.  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Żarki 0 %
161.  Przetargi zakończone 2015 0 %
162.  Przetargi zakończone 2016 0 %
163.  Uchwały Rady Miejskiej 2019r. 0 %
164.  Przetargi zakończone nieruchomości 0 %
165.  Podatki i opłaty na 2013 r. 0 %
166.  Wyniki badań wody pitnej 0 %
167.  Postanowienia o zwołaniu sesji 2011 0 %
168.  2012 Zarządzenia 0 %
169.  Podatki na 2012 r. 0 %
170.  2019 Zarządzenia 0 %
171.  Uchwały Rady Miejskiej z 2017r. 0 %
172.  Podatki i opłaty lokalne na 2019r. 0 %
173.  Podatki i opłaty lokalne na 2017 r. 0 %
174.  2017 Zarządzenia 0 %
175.  Uchwały Rady Miejskiej z 2013 roku. 0 %
176.  Uchwały Rady Miejskiej z 2012 roku 0 %
177.  Uchwały Rady Miejskiej z 2015 r. 0 %
178.  Przetargi zakończone 2010 0 %
179.  Przetargi zakończone 2011 0 %
180.  Przetargi zakończone 2012 0 %
181.  Przetargi zakończone 2013 0 %
182.  Przetargi zakończone 2014 0 %
183.  2015 Zarządzenia 0 %
184.  Podatki i opłaty lokalne na 2015 r. 0 %
185.  Uchwały Rady Miejskiej z 2014 r. 0 %
186.  Zarządzenia 2014 0 %
187.  Podatki i opłaty na 2014r. 0 %
188.  Plany postępowań o udzielenie zamówień 0 %
Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.