Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Statystyka odwiedzin

Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin

Poniższa tabela prezentuje statystykę czytalności 30 najpopularniejszych artykułów.

Nr Nazwa artykułu Czytano
1.  Jednostki organizacyjne 11464 razy
2.  Sołectwa 11174 razy
3.  UCHWAŁA NR XLI/280/2014 5306 razy
4.  Uchwała nr XI/70/2011 Rady Miejskiej w Żarkach 5158 razy
5.  Uchwała Nr XIX/136/2016 4976 razy
6.  UCHWAŁA NR XLI/279/2014 4832 razy
7.  Osiedla miasta Żarki 4153 razy
8.  Statut Gminy Żarki wraz z uchwałami. 3772 razy
9.  Kwestionariusz Osobowy 3402 razy
10.  Nagrania z posiedzeń Rady Miejskiej w Żarkach 3139 razy
11.  Podgląd stanowiska 2987 razy
12.  Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2930 razy
13.  Uchwała Nr XIX/135/2016 2906 razy
14.  Uchwała: Nr XIX/130/2016, z dnia: 11 maja 2016 2699 razy
15.  Wnioski radnych, sołtysów do budżetu na 2019 rok 2484 razy
16.  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 2399 razy
17.  Burmistrz Miasta i Gminy Żarki ogłasza przetarg nieograniczony 2356 razy
18.  Podatek od nieruchomości. Formularze. Informacje 2219 razy
19.  Materiały. Zmiana planu. Wysoka Lelowska. 2203 razy
20.  Wnioski złożone do budżetu na 2018r. 2169 razy
21.  Rejestr skarg i wniosków 2149 razy
22.  Oświadczenia majątkowe kierowników i pracowników za 2019 rok 2141 razy
23.  wzory dokumentów 2128 razy
24.  DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach 16.11.2020 2114 razy
25.  Rejestr Wyborców 2052 razy
26.  UCHWAŁA NR XLI/281/2014 2044 razy
27.  Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Żarki 2016 razy
28.  UCHWAŁA NR XV/94/2019 1978 razy
29.  Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 1896 razy
30.  Uchwała Nr XIX/133/2016 1888 razy
W sumie 103134 razy

Poniższa tabela prezentuje procentowy rozkład odwiedzin poszczególnych kategorii BIPu.

Nr Nazwa działu Czytano
1.  Rada Miejska kat. główna 12.4 %
2.  Zamówienia publiczne kat. główna 11.9 %
3.  Ogłoszenia kat. główna 10.7 %
4.  Uchwały Rady Miejskiej kat. główna 8.8 %
5.  Zarządzenia kat. główna 7.7 %
6.  Wolne stanowiska kat. główna 3.4 %
7.  Zagospodarowanie przestrzenne kat. główna 2.3 %
8.  Przetargi kat. główna 2.3 %
9.  Organizacje pozarządowe kat. główna 2.2 %
10.  Burmistrz Miasta i Gminy kat. główna 2 %
11.  Przetargi zakończone 1.8 %
12.  Oświadczenia majątkowe kat. główna 1.8 %
13.  Budżet gminy kat. główna 1.7 %
14.  Zamówienia poniżej 30 tys. euro kat. główna 1.5 %
15.  Dokumenty Strategiczne kat. główna 1.2 %
16.  Uchwały Rady Miejskiej z 2007 roku 1.1 %
17.  Przetargi aktualne 1.1 %
18.  Urząd Gminy kat. główna 1.1 %
19.  Podatki i opłaty lokalne kat. główna 1 %
20.  Ogłoszenia z zakresu ochrony środowiska 0.9 %
21.  Powiadomienie o wyborze oferty 0.8 %
22.  Dokumenty do pobrania kat. główna 0.8 %
23.  Rejestry i Ewidencja kat. główna 0.8 %
24.  Jednostki pomocnicze kat. główna 0.7 %
25.  Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Żarkach kat. główna 0.7 %
26.  Jednostki organizacyjne kat. główna 0.7 %
27.  Protokoły z komisji 0.7 %
28.  Oświadczenia majątkowe Radnych 0.6 %
29.  Uchwały Rady Miejskiej z 2006 roku 0.6 %
30.  Uchwały Rady Miejskiej z 2008 roku 0.6 %
31.  2008 Zarządzenia 0.6 %
32.  Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości bądź o najmie lokali 0.5 %
33.  2007 Zarządzenia 0.5 %
34.  Sprawozdania z działalności międzysesyjnej 0.5 %
35.  Konsultacje Społeczne kat. główna 0.5 %
36.  Zawiadomienia o zwołaniu komisji 0.5 %
37.  2006 Zarządzenia 0.5 %
38.  Opłaty targowe kat. główna 0.5 %
39.  2005 Zarządzenia 0.5 %
40.  Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r. kat. główna 0.5 %
41.  Statuty kat. główna 0.4 %
42.  Dane kat. główna 0.4 %
43.  Uchwały Rady Miejskiej z 2005 roku 0.4 %
44.  2010 Zarządzenia 0.4 %
45.  Wybory Samorządowe 2018 kat. główna 0.3 %
46.  Stowarzyszenia 0.3 %
47.  Uchwały Rady Miejskiej z 2009 roku 0.3 %
48.  Nieudostępnione w BIP kat. główna 0.3 %
49.  Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kat. główna 0.3 %
50.  Burmistrz Miasta 0.3 %
51.  2009 Zarządzenia 0.3 %
52.  Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku 0.3 %
53.  WYBORY SAMORZĄDOWE 2024 kat. główna 0.3 %
54.  Interpelacje i wnioski radnych 0.2 %
55.  Wybory parlamentarne 2023 kat. główna 0.2 %
56.  Kontrole kat. główna 0.2 %
57.  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. kat. główna 0.2 %
58.  Skład Rady Miejskiej 0.2 %
59.  WYBORY PARLAMENTARNE 2019 kat. główna 0.2 %
60.  Postanowienia o zwołaniu sesji 2007 0.2 %
61.  Koordynator do spraw dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami kat. główna 0.2 %
62.  Podgląd stanowiska 0.2 %
63.  Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy 0.2 %
64.  Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy 0.2 %
65.  Postanowienia o zwołaniu sesji 2009 0.2 %
66.  Sprawozdania z wykonania budżetu 0.1 %
67.  Pełen katalog usług kat. główna 0.1 %
68.  Postanowienia o zwołaniu sesji 2008 0.1 %
69.  2011 Zarządzenia 0.1 %
70.  Elektroniczna Skrzynka Podawcza kat. główna 0.1 %
71.  Dane Przestrzenne kat. główna 0.1 %
72.  Procedura Naboru na Wolne Stanowisko Urzędnicze 0.1 %
73.  Radni 0.1 %
74.  Postanowienia o zwołaniu sesji 2010 0.1 %
75.  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie dla gminy Żarki kat. główna 0.1 %
76.  Oświadczenia majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Żarki 0.1 %
77.  Postanowienia o zwołaniu sesji 0.1 %
78.  Protokoły z sesji 0.1 %
79.  Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna 0.1 %
80.  Przewodniczący Rady Miejskiej 0.1 %
81.  Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Żarki. 0.1 %
82.  Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku 0.1 %
83.  Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie kat. główna 0.1 %
84.  Komisje Rady Miejskiej 0.1 %
85.  Wybory Ławników 2019 kat. główna 0.1 %
86.  Godziny przyjęć interesantów 0.1 %
87.  Postanowienia o zwołaniu sesji 2006 0.1 %
88.  RODO kat. główna 0.1 %
89.  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 0.1 %
90.  Protokoły z sesji 2010 0.1 %
91.  Instytucje kultury kat. główna 0.1 %
92.  Wnioski Rady Miejskiej 0.1 %
93.  Kadencja 2006 - 2010 0.1 %
94.  Informacje nt. organizacji pozarządowych 0.1 %
95.  KJOG oświadczenia majątkowe za 2008 rok 0.1 %
96.  Protokoły z sesji 2009 0.1 %
97.  Regulamin Rady Miejskiej 0.1 %
98.  PUMiG oświadczenia majątkowe za 2008 rok 0.1 %
99.  CYBERBEZPIECZEŃSTWO kat. główna 0.1 %
100.  Referendum 2015 kat. główna 0 %
101.  Podatki na 2009 rok 0 %
102.  Henryk Szpak 0 %
103.  KJOG oświadczenia majątkowe za 2009 rok 0 %
104.  Małgorzata Jędrycha - Gorczyca 0 %
105.  Wybory Prezydenckie 2015 kat. główna 0 %
106.  Janina Cuglewska 0 %
107.  Podatki na 2010 rok 0 %
108.  Konkursy 0 %
109.  PUMiG oświadczenia majątkowe za 2009 rok 0 %
110.  Bogusław Radosz 0 %
111.  Andrzej Lech 0 %
112.  Lidia Kowacka 0 %
113.  Stanisław Fiutek 0 %
114.  Jerzy Kot 0 %
115.  Przemysław Maślankiewicz 0 %
116.  Mieczysław Liwoch 0 %
117.  Waldemar Podlejski 0 %
118.  Henryka Duda 0 %
119.  Michał Kasprzyk 0 %
120.  Postanowienia o zwołaniu sesji 2005 0 %
121.  Jan Maślanka 0 %
122.  Podatki na 2011 r. 0 %
123.  KJOG oświadczenia majątkowe za 2007 rok 0 %
124.  Protesty poprzetargowe 0 %
125.  PUMiG oświadczenia majątkowe za 2007 rok 0 %
126.  Arkadiusz Młynarski 0 %
127.  Rozstrzygnięcie protestów 0 %
128.  Konkursy zakończone 0 %
129.  Informacje na temat kontroli wewnętrznych 0 %
130.  KJOG oświadczenia majątkowe za 2002 rok 0 %
131.  KJOG oświadczenia majątkowe za 2006 rok 0 %
132.  PUMiG oświadczenia majątkowe za 2006 rok 0 %
133.  Kadencja 2002 - 2006 0 %
134.  KJOG oświadczenia majątkowe za 2004 rok 0 %
135.  KJOG oświadczenia majątkowe za 2005 rok 0 %
136.  KJOG oświadczenia majątkowe za 2003 rok 0 %
137.  PUMiG oświadczenia majątkowe za 2005 rok 0 %
138.  PUMiG oświadczenia majątkowe za 2004 rok 0 %
139.  PUMiG oświadczenia majątkowe za 2002 rok 0 %
140.  Mała dotacja pozakonkursowa 0 %
141.  PUMiG oświadczenia majątkowe za 2003 rok 0 %
142.  Konsultacje społeczne 0 %
143.  Uchwały 0 %
144.  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Żarki 0 %
145.  Uchwały Rady Miejskiej 2018r. 0 %
146.  Przetargi zakończone 2017 0 %
147.  2016 Zarządzenia 0 %
148.  Przetargi zakończone 2016 0 %
149.  Uchwały Rady Miejskiej z 2016r. 0 %
150.  Informacja z otwarcia ofert 0 %
151.  Przetargi zakończone 2015 0 %
152.  Podatki i opłaty lokalne na 2018r. 0 %
153.  Sprawozdania Finansowe 0 %
154.  2018 Zarządzenia 0 %
155.  2020 Zarządzenia 0 %
156.  Uchwały Rady Miejskiej 2024 r. 0 %
157.  2024 Zarządzenia 0 %
158.  Podatki i opłaty lokalne na 2024 r. 0 %
159.  Uchwały Rady Miejskiej 2023r. 0 %
160.  2023 Zarządzenia 0 %
161.  Podatki i opłaty lokalne na 2023r. 0 %
162.  Uchwały Rady Miejskiej 2022r. 0 %
163.  Uchwały Rady Miejskiej 2021r. 0 %
164.  2021 Zarządzenia 0 %
165.  Podatki i opłaty lokalne na 2021r. 0 %
166.  Uchwały Rady Miejskiej 2020r. 0 %
167.  Podatki i opłaty na 2014r. 0 %
168.  Podatki i opłaty lokalne na 2016 r. 0 %
169.  Uchwały Rady Miejskiej z 2013 roku. 0 %
170.  Przetargi zakończone nieruchomości 0 %
171.  2013 Zarządzenia 0 %
172.  Podatki i opłaty na 2013 r. 0 %
173.  Postanowienia o zwołaniu sesji 2011 0 %
174.  2012 Zarządzenia 0 %
175.  Podatki na 2012 r. 0 %
176.  2019 Zarządzenia 0 %
177.  Podatki i opłaty lokalne na 2017 r. 0 %
178.  2017 Zarządzenia 0 %
179.  Wyniki badań wody pitnej 0 %
180.  Plany postępowań o udzielenie zamówień 0 %
181.  Podatki i opłaty lokalne na 2019r. 0 %
182.  Uchwały Rady Miejskiej z 2012 roku 0 %
183.  Podatki i opłaty lokalne na 2022r. 0 %
184.  2022 Zarządzenia 0 %
185.  Stanowiska Rady Miejskiej 0 %
186.  Podatki i opłaty lokalne na 2020r. 0 %
187.  Uchwały Rady Miejskiej 2019r. 0 %
188.  Uchwały Rady Miejskiej z 2015 r. 0 %
189.  Przetargi zakończone 2010 0 %
190.  Przetargi zakończone 2011 0 %
191.  Przetargi zakończone 2012 0 %
192.  Przetargi zakończone 2013 0 %
193.  Przetargi zakończone 2014 0 %
194.  2015 Zarządzenia 0 %
195.  Podatki i opłaty lokalne na 2015 r. 0 %
196.  Uchwały Rady Miejskiej z 2014 r. 0 %
197.  Zarządzenia 2014 0 %
198.  Uchwały Rady Miejskiej z 2017r. 0 %
Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.