Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Statystyka odwiedzin

Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin

Poniższa tabela prezentuje statystykę czytalności 30 najpopularniejszych artykułów.

Nr Nazwa artykułu Czytano
1.  Jednostki organizacyjne 11588 razy
2.  Sołectwa 11274 razy
3.  UCHWAŁA NR XLI/280/2014 5390 razy
4.  Uchwała nr XI/70/2011 Rady Miejskiej w Żarkach 5177 razy
5.  Uchwała Nr XIX/136/2016 5045 razy
6.  UCHWAŁA NR XLI/279/2014 4871 razy
7.  Osiedla miasta Żarki 4235 razy
8.  Statut Gminy Żarki wraz z uchwałami. 3822 razy
9.  Nagrania z posiedzeń Rady Miejskiej w Żarkach 3675 razy
10.  Kwestionariusz Osobowy 3437 razy
11.  Podgląd stanowiska 3025 razy
12.  Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2981 razy
13.  Uchwała Nr XIX/135/2016 2930 razy
14.  Uchwała: Nr XIX/130/2016, z dnia: 11 maja 2016 2734 razy
15.  Wnioski radnych, sołtysów do budżetu na 2019 rok 2540 razy
16.  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 2470 razy
17.  Burmistrz Miasta i Gminy Żarki ogłasza przetarg nieograniczony 2371 razy
18.  Podatek od nieruchomości. Formularze. Informacje 2304 razy
19.  Materiały. Zmiana planu. Wysoka Lelowska. 2237 razy
20.  Wnioski złożone do budżetu na 2018r. 2202 razy
21.  wzory dokumentów 2190 razy
22.  Oświadczenia majątkowe kierowników i pracowników za 2019 rok 2175 razy
23.  DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach 16.11.2020 2170 razy
24.  Rejestr skarg i wniosków 2169 razy
25.  UCHWAŁA NR XLI/281/2014 2127 razy
26.  Rejestr Wyborców 2065 razy
27.  Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Żarki 2033 razy
28.  UCHWAŁA NR XV/94/2019 2004 razy
29.  Uchwała Nr XIX/133/2016 1941 razy
30.  Burmistrz Miasta i Gminy Żarki ogłasza przetarg nieograniczony 1925 razy
W sumie 105107 razy

Poniższa tabela prezentuje procentowy rozkład odwiedzin poszczególnych kategorii BIPu.

Nr Nazwa działu Czytano
1.  Rada Miejska kat. główna 12.8 %
2.  Zamówienia publiczne kat. główna 11.7 %
3.  Ogłoszenia kat. główna 10.7 %
4.  Uchwały Rady Miejskiej kat. główna 8.9 %
5.  Zarządzenia kat. główna 7.8 %
6.  Wolne stanowiska kat. główna 3.6 %
7.  Przetargi kat. główna 2.3 %
8.  Zagospodarowanie przestrzenne kat. główna 2.2 %
9.  Organizacje pozarządowe kat. główna 2.2 %
10.  Burmistrz Miasta i Gminy kat. główna 2.1 %
11.  Oświadczenia majątkowe kat. główna 1.8 %
12.  Przetargi zakończone 1.7 %
13.  Budżet gminy kat. główna 1.7 %
14.  Zamówienia poniżej 30 tys. euro kat. główna 1.5 %
15.  Dokumenty Strategiczne kat. główna 1.2 %
16.  Uchwały Rady Miejskiej z 2007 roku 1.1 %
17.  Przetargi aktualne 1.1 %
18.  Urząd Gminy kat. główna 1.1 %
19.  Podatki i opłaty lokalne kat. główna 1 %
20.  Ogłoszenia z zakresu ochrony środowiska 0.9 %
21.  Dokumenty do pobrania kat. główna 0.8 %
22.  Rejestry i Ewidencja kat. główna 0.8 %
23.  Powiadomienie o wyborze oferty 0.8 %
24.  Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Żarkach kat. główna 0.8 %
25.  Jednostki pomocnicze kat. główna 0.7 %
26.  Jednostki organizacyjne kat. główna 0.7 %
27.  Protokoły z komisji 0.6 %
28.  Oświadczenia majątkowe Radnych 0.6 %
29.  Uchwały Rady Miejskiej z 2006 roku 0.6 %
30.  Uchwały Rady Miejskiej z 2008 roku 0.6 %
31.  2008 Zarządzenia 0.5 %
32.  Konsultacje Społeczne kat. główna 0.5 %
33.  Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości bądź o najmie lokali 0.5 %
34.  2007 Zarządzenia 0.5 %
35.  Sprawozdania z działalności międzysesyjnej 0.5 %
36.  Zawiadomienia o zwołaniu komisji 0.5 %
37.  Opłaty targowe kat. główna 0.5 %
38.  2006 Zarządzenia 0.5 %
39.  Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r. kat. główna 0.5 %
40.  2005 Zarządzenia 0.4 %
41.  Statuty kat. główna 0.4 %
42.  Dane kat. główna 0.4 %
43.  Uchwały Rady Miejskiej z 2005 roku 0.4 %
44.  2010 Zarządzenia 0.3 %
45.  Wybory Samorządowe 2018 kat. główna 0.3 %
46.  WYBORY SAMORZĄDOWE 2024 kat. główna 0.3 %
47.  Stowarzyszenia 0.3 %
48.  Nieudostępnione w BIP kat. główna 0.3 %
49.  Uchwały Rady Miejskiej z 2009 roku 0.3 %
50.  Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kat. główna 0.3 %
51.  Wybory parlamentarne 2023 kat. główna 0.3 %
52.  Burmistrz Miasta 0.3 %
53.  2009 Zarządzenia 0.3 %
54.  Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku 0.3 %
55.  Interpelacje i wnioski radnych 0.2 %
56.  Kontrole kat. główna 0.2 %
57.  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. kat. główna 0.2 %
58.  WYBORY PARLAMENTARNE 2019 kat. główna 0.2 %
59.  Skład Rady Miejskiej 0.2 %
60.  Postanowienia o zwołaniu sesji 2007 0.2 %
61.  Koordynator do spraw dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami kat. główna 0.2 %
62.  Podgląd stanowiska 0.2 %
63.  Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy 0.2 %
64.  Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy 0.2 %
65.  Pełen katalog usług kat. główna 0.1 %
66.  Postanowienia o zwołaniu sesji 2009 0.1 %
67.  Sprawozdania z wykonania budżetu 0.1 %
68.  Elektroniczna Skrzynka Podawcza kat. główna 0.1 %
69.  Postanowienia o zwołaniu sesji 2008 0.1 %
70.  2011 Zarządzenia 0.1 %
71.  Dane Przestrzenne kat. główna 0.1 %
72.  Procedura Naboru na Wolne Stanowisko Urzędnicze 0.1 %
73.  Radni 0.1 %
74.  Postanowienia o zwołaniu sesji 2010 0.1 %
75.  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie dla gminy Żarki kat. główna 0.1 %
76.  Oświadczenia majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Żarki 0.1 %
77.  Postanowienia o zwołaniu sesji 0.1 %
78.  Protokoły z sesji 0.1 %
79.  Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna 0.1 %
80.  Przewodniczący Rady Miejskiej 0.1 %
81.  Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Żarki. 0.1 %
82.  Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie kat. główna 0.1 %
83.  Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku 0.1 %
84.  Wybory Ławników 2019 kat. główna 0.1 %
85.  RODO kat. główna 0.1 %
86.  Komisje Rady Miejskiej 0.1 %
87.  Godziny przyjęć interesantów 0.1 %
88.  Postanowienia o zwołaniu sesji 2006 0.1 %
89.  Instytucje kultury kat. główna 0.1 %
90.  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 0.1 %
91.  Protokoły z sesji 2010 0.1 %
92.  Wnioski Rady Miejskiej 0.1 %
93.  Kadencja 2006 - 2010 0.1 %
94.  Informacje nt. organizacji pozarządowych 0.1 %
95.  KJOG oświadczenia majątkowe za 2008 rok 0.1 %
96.  Protokoły z sesji 2009 0.1 %
97.  Regulamin Rady Miejskiej 0.1 %
98.  CYBERBEZPIECZEŃSTWO kat. główna 0.1 %
99.  PUMiG oświadczenia majątkowe za 2008 rok 0.1 %
100.  Referendum 2015 kat. główna 0.1 %
101.  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024r kat. główna 0.1 %
102.  Podatki na 2009 rok 0 %
103.  Henryk Szpak 0 %
104.  KJOG oświadczenia majątkowe za 2009 rok 0 %
105.  Wybory Prezydenckie 2015 kat. główna 0 %
106.  Małgorzata Jędrycha - Gorczyca 0 %
107.  Janina Cuglewska 0 %
108.  Podatki na 2010 rok 0 %
109.  Konkursy 0 %
110.  PUMiG oświadczenia majątkowe za 2009 rok 0 %
111.  Bogusław Radosz 0 %
112.  Andrzej Lech 0 %
113.  Lidia Kowacka 0 %
114.  Stanisław Fiutek 0 %
115.  Przemysław Maślankiewicz 0 %
116.  Jerzy Kot 0 %
117.  Mieczysław Liwoch 0 %
118.  Waldemar Podlejski 0 %
119.  Henryka Duda 0 %
120.  Michał Kasprzyk 0 %
121.  Postanowienia o zwołaniu sesji 2005 0 %
122.  Jan Maślanka 0 %
123.  Podatki na 2011 r. 0 %
124.  KJOG oświadczenia majątkowe za 2007 rok 0 %
125.  Protesty poprzetargowe 0 %
126.  PUMiG oświadczenia majątkowe za 2007 rok 0 %
127.  Arkadiusz Młynarski 0 %
128.  Rozstrzygnięcie protestów 0 %
129.  Konkursy zakończone 0 %
130.  Informacje na temat kontroli wewnętrznych 0 %
131.  KJOG oświadczenia majątkowe za 2002 rok 0 %
132.  KJOG oświadczenia majątkowe za 2006 rok 0 %
133.  PUMiG oświadczenia majątkowe za 2006 rok 0 %
134.  Kadencja 2002 - 2006 0 %
135.  KJOG oświadczenia majątkowe za 2004 rok 0 %
136.  KJOG oświadczenia majątkowe za 2003 rok 0 %
137.  KJOG oświadczenia majątkowe za 2005 rok 0 %
138.  PUMiG oświadczenia majątkowe za 2005 rok 0 %
139.  PUMiG oświadczenia majątkowe za 2004 rok 0 %
140.  PUMiG oświadczenia majątkowe za 2002 rok 0 %
141.  Mała dotacja pozakonkursowa 0 %
142.  PUMiG oświadczenia majątkowe za 2003 rok 0 %
143.  Konsultacje społeczne 0 %
144.  Uchwały 0 %
145.  Informacja z otwarcia ofert 0 %
146.  Sprawozdania Finansowe 0 %
147.  Uchwały Rady Miejskiej z 2016r. 0 %
148.  Uchwały Rady Miejskiej 2018r. 0 %
149.  2018 Zarządzenia 0 %
150.  Podatki i opłaty lokalne na 2018r. 0 %
151.  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Żarki 0 %
152.  Przetargi zakończone 2015 0 %
153.  Przetargi zakończone 2017 0 %
154.  2020 Zarządzenia 0 %
155.  2021 - okręg wyborczy nr 3 0 %
156.  Uchwały Rady Miejskiej 2024 r. 0 %
157.  2024 Zarządzenia 0 %
158.  Podatki i opłaty lokalne na 2024 r. 0 %
159.  Uchwały Rady Miejskiej 2023r. 0 %
160.  2023 Zarządzenia 0 %
161.  Podatki i opłaty lokalne na 2023r. 0 %
162.  Uchwały Rady Miejskiej 2022r. 0 %
163.  Przetargi zakończone 2016 0 %
164.  Uchwały Rady Miejskiej 2021r. 0 %
165.  2021 Zarządzenia 0 %
166.  Podatki i opłaty lokalne na 2021r. 0 %
167.  Uchwały Rady Miejskiej 2020r. 0 %
168.  Podatki i opłaty na 2014r. 0 %
169.  2016 Zarządzenia 0 %
170.  Podatki i opłaty lokalne na 2016 r. 0 %
171.  Przetargi zakończone nieruchomości 0 %
172.  2013 Zarządzenia 0 %
173.  Podatki i opłaty na 2013 r. 0 %
174.  Uchwały Rady Miejskiej z 2012 roku 0 %
175.  Postanowienia o zwołaniu sesji 2011 0 %
176.  2012 Zarządzenia 0 %
177.  Podatki na 2012 r. 0 %
178.  2019 Zarządzenia 0 %
179.  2024 - okręg wyborczy nr 6 0 %
180.  Uchwały Rady Miejskiej z 2017r. 0 %
181.  Podatki i opłaty lokalne na 2017 r. 0 %
182.  2017 Zarządzenia 0 %
183.  Wyniki badań wody pitnej 0 %
184.  Plany postępowań o udzielenie zamówień 0 %
185.  Uchwały Rady Miejskiej z 2013 roku. 0 %
186.  Podatki i opłaty lokalne na 2022r. 0 %
187.  Stanowiska Rady Miejskiej 0 %
188.  Podatki i opłaty lokalne na 2020r. 0 %
189.  Uchwały Rady Miejskiej 2019r. 0 %
190.  Uchwały Rady Miejskiej z 2015 r. 0 %
191.  Przetargi zakończone 2010 0 %
192.  Przetargi zakończone 2011 0 %
193.  Przetargi zakończone 2012 0 %
194.  Przetargi zakończone 2013 0 %
195.  Przetargi zakończone 2014 0 %
196.  2015 Zarządzenia 0 %
197.  Podatki i opłaty lokalne na 2015 r. 0 %
198.  Uchwały Rady Miejskiej z 2014 r. 0 %
199.  Zarządzenia 2014 0 %
200.  2022 Zarządzenia 0 %
201.  Podatki i opłaty lokalne na 2019r. 0 %
Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.