Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Rejestr zmian

Wyświetl stronę główną » Rejestr zmian

Rejest zmian na stronie z ostatnich 360 dni.

2024-06-19 12:07
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dodanie artykułu
Aneta Nowakowska

2024-06-18 10:17
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Żarkach z dnia 18 czerwca 2024 r.
Dodanie artykułu
Aneta Nowakowska

2024-06-18 10:16
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Żarkach z dnia 18 czerwca 2024 r.
Dodanie artykułu
Aneta Nowakowska

2024-06-18 09:27
Zarządzenie nr 25/2024
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-06-18 09:24
Zarządzenie nr 31/2024
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-06-17 11:24
Zarządzenie Nr 29/2024
Dodanie artykułu
Aneta Nowakowska

2024-06-14 14:47
RAPORT O STANIE MIASTA I GMINY ŻARKI ZA 2023 ROK.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Nowak
RAPORT O STANIE MIASTA I GMINY ŻARKI ZA 2023 ROK.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Nowak
RAPORT O STANIE MIASTA I GMINY ŻARKI ZA 2023 ROK.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Nowak

2024-06-14 14:46
RAPORT O STANIE MIASTA I GMINY ŻARKI ZA 2023 ROK.
Dodanie artykułu
Mariusz Nowak

2024-06-13 13:19
INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w Żarkach
Dodanie artykułu
Aneta Nowakowska

2024-06-12 15:01
PROTOKÓŁ I sesja Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 07 maja 2024 r.
Edycja artykułu
Mariusz Nowak

2024-06-12 12:50
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Edycja artykułu
Aneta Nowakowska

2024-06-12 11:47
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dodanie artykułu
Aneta Nowakowska

2024-06-11 15:15
Wniosek o wypłatę diety dla męża zaufania
Dodanie załącznika/ załączników
Dominika Horoszko

2024-06-11 15:14
Wniosek o wypłatę diety dla męża zaufania
Dodanie artykułu
Dominika Horoszko

2024-06-11 15:01
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Żarki
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Nowak

2024-06-11 10:36
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Socjalnych i Społecznych
Dodanie artykułu
Mariusz Nowak

2024-06-11 10:33
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki i Mienia
Dodanie artykułu
Mariusz Nowak

2024-06-11 09:47
POSTANOWIENIE NR 665/2024 Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 10 czerwca 2024r
Dodanie załącznika/ załączników
Aneta Nowakowska

2024-06-11 09:45
POSTANOWIENIE NR 664/2024 Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 10 czerwca 2024r
Dodanie załącznika/ załączników
Aneta Nowakowska

2024-06-11 09:40
AKTUALIZACJA PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2024
Dodanie załącznika/ załączników
Aneta Nowakowska

2024-06-11 09:39
AKTUALIZACJA PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2024
Dodanie artykułu
Aneta Nowakowska

2024-06-05 15:02
Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok.
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-06-05 15:01
Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok.
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-06-05 14:59
Rejestr umów
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-06-05 14:57
Zarządzenie Nr 27/2024
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta
Zarządzenie Nr 27/2024
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta
Zarządzenie Nr 27/2024
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta
Zarządzenie Nr 27/2024
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta
Zarządzenie Nr 27/2024
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta
Zarządzenie Nr 27/2024
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta
Zarządzenie Nr 27/2024
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta
Zarządzenie Nr 27/2024
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta
Zarządzenie Nr 27/2024
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta
Zarządzenie Nr 27/2024
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta
Zarządzenie Nr 27/2024
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-06-05 14:46
Zarządzenie Nr 27/2024
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-06-05 07:49
Prace odtworzeniowe w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kotowicach - ponowne ogłoszenie
Dodanie załącznika/ załączników
Aneta Nowakowska

2024-06-04 09:49
OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach z dnia 15 maja 2024 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Aneta Nowakowska

2024-06-04 09:31
OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach z dnia 15 maja 2024 r.
Dodanie artykułu
Aneta Nowakowska

2024-06-04 09:19
ZARZĄDZENIE NR 26/2024
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-06-04 09:18
ZARZĄDZENIE NR 26/2024
Edycja artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-06-03 11:36
06.06.2024 Komisja Rewizyjna.
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-06-03 11:28
UCHWAŁA NR II/9/2024
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-06-03 11:25
UCHWAŁA NR II/17/2024
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-06-03 11:23
UCHWAŁA NR II/16/2024
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-06-03 11:22
UCHWAŁA NR II/15/2024
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-06-03 11:20
UCHWAŁA NR II/15/2024
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-06-03 11:19
UCHWAŁA NR II/14/2024
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-06-03 11:18
UCHWAŁA NR II/14/2024
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-06-03 11:15
UCHWAŁA NR II/13/2024
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-06-03 11:13
UCHWAŁA NR II/13/2024
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-06-03 11:12
UCHWAŁA NR II/12/2024
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-06-03 11:11
UCHWAŁA NR II/11/2024
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-06-03 11:06
UCHWAŁA NR II/10/2024
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-06-03 11:05
UCHWAŁA NR II/8/2024
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-06-03 11:04
UCHWAŁA NR II/7/2024
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-06-03 11:02
UCHWAŁA NR II/6/2024
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-06-03 11:00
UCHWAŁA NR II/5/2024
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-06-03 10:59
UCHWAŁA NR II/4/2024
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-06-03 10:44
UCHWAŁA NR II/4/2024
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-05-29 13:49
ZARZĄDZENIE NR 26/2024
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-05-29 13:19
ZARZĄDZENIE NR 26/2024
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta
ZARZĄDZENIE NR 26/2024
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-05-29 13:15
ZARZĄDZENIE NR 26/2024
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-05-29 12:50
05.06. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-05-29 10:30
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU W 2023 ROKU.
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-05-29 10:20
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU W 2023 ROKU.
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-05-29 10:02
SKŁADY KOMISJI RADY MIEJSKIEJ 2024-2029
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-05-29 09:59
Rada Miejska w Żarkach 2024-2029
Edycja artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-05-28 13:41
UCHWAŁA NR I/1/2024
Dodanie artykułu
Mariusz Nowak

2024-05-28 11:59
Zarządzenie nr 23/2024
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-05-28 11:58
Zarządzenie nr 23/2024
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-05-24 13:32
Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta
Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-05-24 10:11
Sprawozdanie burmistrza do 24.05.2024.
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-05-24 08:07
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 24 maja 2024 roku
Dodanie załącznika/ załączników
Aneta Nowakowska

2024-05-24 08:05
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 24 maja 2024 roku
Dodanie artykułu
Aneta Nowakowska

2024-05-24 07:41
UCHWAŁA NR I/3/2024
Dodanie artykułu
Mariusz Nowak

2024-05-24 07:39
UCHWAŁA NR I/2/2024
Dodanie artykułu
Mariusz Nowak

2024-05-23 15:23
PROTOKÓŁ I sesja Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 07 maja 2024 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Nowak

2024-05-22 11:13
Zarządzenie nr 24/2024
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-05-21 15:05
Zarządzenie Nr 23/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 20 maja 2024 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Dominika Horoszko

2024-05-21 15:04
Zarządzenie Nr 23/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 20 maja 2024 r.
Dodanie artykułu
Dominika Horoszko

2024-05-17 13:16
POSTANOWIENIE NR 578/2024 Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 17 maja 2024 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Aneta Nowakowska

2024-05-17 12:23
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY ŻARKI ZA 2024 ROK.
Edycja artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-05-17 12:20
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY ŻARKI ZA 2024 ROK.
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY ŻARKI ZA 2024 ROK.
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY ŻARKI ZA 2024 ROK.
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY ŻARKI ZA 2024 ROK.
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY ŻARKI ZA 2024 ROK.
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-05-17 12:18
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY ŻARKI ZA 2024 ROK.
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-05-17 12:17
Sprawozdanie opisowe za 2023 rok.
Edycja artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-05-17 12:13
24.05. Sesja Rady Miejskiej w Żarkach.
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-05-16 10:25
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY ŻARKI R.G.K. i I. 6220.03.Żar. 2023.T.Z. z dnia 15.05.2024r.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Nowak

2024-05-13 09:29
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 13 maja 2024 r.
Dodanie artykułu
Aneta Nowakowska

2024-05-13 07:55
Podgląd stanowiska
Edycja artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-05-09 10:55
Zarządzenie nr 21/2024
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Nowak

2024-05-09 10:52
Zarządzenie nr 21/2024
Dodanie artykułu
Mariusz Nowak

2024-05-09 10:40
2024.03.26. Protokół z sesji RM
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta
2024.03.26. Protokół z sesji RM
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-05-09 08:53
Przewodniczący Rady Miejskiej
Edycja artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-05-08 14:04
ZARZĄDZENIE NR 135/24 WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z dnia 2 maja 2024 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Aneta Nowakowska

2024-05-08 14:02
ZARZĄDZENIE NR 135/24 WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z dnia 2 maja 2024 r.
Dodanie artykułu
Aneta Nowakowska

2024-05-08 13:58
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 1 marca 2021 roku
Edycja artykułu
Aneta Nowakowska

2024-05-08 13:55
Plan dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Żarkach
Edycja artykułu
Aneta Nowakowska

2024-05-08 13:53
Obwieszczenie 26.03.2021
Edycja artykułu
Aneta Nowakowska
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 29 marca 2021 r.
Edycja artykułu
Aneta Nowakowska

2024-05-08 13:52
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej
Edycja artykułu
Aneta Nowakowska

2024-05-08 13:48
ZARZĄDZENIE NR 118/21 WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z dnia 16 kwietnia 2021 r.
Edycja artykułu
Aneta Nowakowska

2024-05-08 13:47
Zarządzenie nr 145/21 Wojewody Śląskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r.
Edycja artykułu
Aneta Nowakowska

2024-05-08 13:46
Praca OKW
Edycja artykułu
Aneta Nowakowska
PROTOKÓŁ Z WYBORÓW
Edycja artykułu
Aneta Nowakowska

2024-05-08 13:45
KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 15 lutego 2021 r.
Edycja artykułu
Aneta Nowakowska

2024-05-08 13:42
ZARZĄDZENIE NR 34/21 WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z dnia 12 lutego 2021 r.
Edycja artykułu
Aneta Nowakowska

2024-05-08 12:52
Rejestr umów
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-05-08 09:49
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 8 maja 2024 roku
Dodanie załącznika/ załączników
Aneta Nowakowska

2024-05-08 09:44
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 8 maja 2024 roku
Dodanie artykułu
Aneta Nowakowska

2024-05-08 08:37
Rada Miejska w Żarkach 2024-2029
Edycja artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-05-07 15:34
POSTANOWIENIE NR 513/2024 Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 25 kwietnia 2024 r
Dodanie załącznika/ załączników
Aneta Nowakowska

2024-05-07 10:27
SPRAWOZDANIA ZA 2023 ROK.
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta
SPRAWOZDANIA ZA 2023 ROK.
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta
SPRAWOZDANIA ZA 2023 ROK.
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta
SPRAWOZDANIA ZA 2023 ROK.
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta
SPRAWOZDANIA ZA 2023 ROK.
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-05-07 10:26
SPRAWOZDANIA ZA 2023 ROK.
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-05-07 10:22
Przewodniczący Rady Miejskiej
Edycja artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-05-07 10:17
Rada Miejska w Żarkach 2024-2029
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-05-06 10:58
POSTANOWIENIE NR 535/2024 Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 23 kwietnia 2024r.
Dodanie załącznika/ załączników
Dominika Horoszko

2024-04-30 08:50
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Żarki
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Nowak
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Żarki
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Nowak
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Żarki
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Nowak
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Żarki
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Nowak

2024-04-30 08:48
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Żarki
Edycja artykułu
Mariusz Nowak

2024-04-24 14:32
Regulamin Organizacyjny
Dodanie załącznika/ załączników
Dominika Horoszko

2024-04-24 14:22
Regulamin Organizacyjny
Dodanie załącznika/ załączników
Dominika Horoszko
Regulamin Organizacyjny
Dodanie załącznika/ załączników
Dominika Horoszko
Regulamin Organizacyjny
Dodanie artykułu
Dominika Horoszko

2024-04-24 13:14
Sprawozdanie opisowe za 2023 rok.
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-04-24 07:51
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 22 kwietnia 2024 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Aneta Nowakowska

2024-04-24 07:49
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 22 kwietnia 2024 r.
Dodanie artykułu
Aneta Nowakowska

2024-04-23 15:17
Wniosek o wypłatę diety dla męża zaufania II tura
Dodanie załącznika/ załączników
Dominika Horoszko

2024-04-23 15:16
Wniosek o wypłatę diety dla męża zaufania II tura
Dodanie artykułu
Dominika Horoszko

2024-04-22 10:00
Zarządzenie Nr 20/2024
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-04-22 09:34
Zarządzenie Nr 20/2024
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-04-19 08:04
Informacja o dyżurze Miejskiej Komisji Wyborczej
Dodanie artykułu
Aneta Nowakowska

2024-04-18 14:39
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH Koniec Kadencji.
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-04-18 14:23
Zarządzenie Nr 19/2024
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-04-18 14:22
Zarządzenie Nr 19/2024
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-04-18 12:37
Sprawdź przeznaczenie działki w SIP
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-04-18 08:27
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH Koniec Kadencji.
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH Koniec Kadencji.
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH Koniec Kadencji.
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH Koniec Kadencji.
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH Koniec Kadencji.
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH Koniec Kadencji.
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH Koniec Kadencji.
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH Koniec Kadencji.
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH Koniec Kadencji.
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH Koniec Kadencji.
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH Koniec Kadencji.
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH Koniec Kadencji.
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH Koniec Kadencji.
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-04-18 08:22
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH Koniec Kadencji.
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-04-16 13:37
Wyciąg OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH I
Dodanie załącznika/ załączników
Aneta Nowakowska

2024-04-16 13:36
Wyciąg OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH I
Dodanie artykułu
Aneta Nowakowska
Wyciąg OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH I
Dodanie załącznika/ załączników
Aneta Nowakowska

2024-04-16 13:35
Wyciąg OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH I
Dodanie artykułu
Aneta Nowakowska

2024-04-12 13:11
25.03. 2024 Protokół Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskie
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-04-12 09:21
Zarządzenie Nr 18/2024
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-04-12 09:20
Zarządzenie Nr 18/2024
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-04-11 14:17
WYNIKI BADAŃ WODY PITNEJ 2024 ROK.
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta
WYNIKI BADAŃ WODY PITNEJ 2024 ROK.
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-04-11 14:14
29.03.2024 Obwieszczenie
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta
29.03.2024 Obwieszczenie
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta
29.03.2024 Obwieszczenie
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-04-10 13:24
Zapytanie ofertowe
Dodanie załącznika/ załączników
Aneta Nowakowska

2024-04-10 07:54
Uchwała o przeprowadzeniu ponownego głosowania
Dodanie załącznika/ załączników
Aneta Nowakowska

2024-04-10 07:52
Uchwała o przeprowadzeniu ponownego głosowania
Dodanie artykułu
Aneta Nowakowska

2024-04-09 11:19
Sprawozdanie opisowe za 2023 rok.
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-04-09 11:03
16.04.Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-04-05 12:13
Informacja o dyżurze Miejskiej Komisji Wyborczej
Edycja artykułu
Aneta Nowakowska

2024-04-05 12:11
Informacja o dyżurze Miejskiej Komisji Wyborczej
Dodanie artykułu
Aneta Nowakowska

2024-04-05 09:55
INFORMACJA UWAGA mieszkańcy ulicy Koziegłowskiej w Żarkach
Dodanie artykułu
Dominika Horoszko

2024-04-05 09:53
INFORMACJA UWAGA mieszkańcy ulicy Jagodowej w Żarkach
Dodanie artykułu
Dominika Horoszko

2024-04-03 10:53
Informacja
Dodanie artykułu
Dominika Horoszko

2024-04-02 10:15
22.03.2024. Protokół Komisja Gospodarki i Mienia.
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-04-02 10:13
20.03.2024. Protokół Komisja ds. Socjalnych i Społecznych.
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta
20.03.2024. Protokół Komisja ds. Socjalnych i Społecznych.
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-04-02 10:09
18.03.2024. Protokół Komisja Skarg Wniosków i Petycji.
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-04-02 09:55
UCHWAŁA NR LXI/370/2024
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-04-02 09:53
UCHWAŁA NR LXI/369/2024
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-04-02 09:51
UCHWAŁA NR LXI/368/2024
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-04-02 09:49
UCHWAŁA NR LXI/367/2024
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta
UCHWAŁA NR LXI/367/2024
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-04-02 09:43
UCHWAŁA NR LXI/366/2024
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta
UCHWAŁA NR LXI/366/2024
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta
UCHWAŁA NR LXI/365/2024
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-04-02 09:41
UCHWAŁA NR LXI/365/2024
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-03-26 11:04
Sprawozdanie burmistrza do 26.03.2024.
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-03-25 10:31
Protokół - konsultacje społeczne.
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-03-22 13:52
Zarządzenie Nr 16/2024
Edycja artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-03-22 08:15
Zarządzenie Nr 16/2024
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-03-20 15:34
14.03.2024. Protokół Komisja Rezwizyjna RM
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-03-20 11:28
26.02.2024. Protokół z Komisji Wspólnej.
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-03-20 09:43
Zarządzenie Nr 14/2024
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-03-20 08:46
Składy Komisji Rady Miejskiej 2018 - 2023
Edycja artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-03-19 15:14
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Żarkach z dnia 19 marca 2024 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Aneta Nowakowska

2024-03-19 15:13
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Żarkach z dnia 19 marca 2024 r.
Dodanie artykułu
Aneta Nowakowska
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Żarkach z dnia 19 marca 2024 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Aneta Nowakowska

2024-03-19 15:12
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Żarkach z dnia 19 marca 2024 r.
Dodanie artykułu
Aneta Nowakowska

2024-03-19 13:19
26.03.2024 Sesja Rady Miejskiej w Żarkach.
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-03-19 13:14
26.03.2024 Komisja Wspólna RM w Żarkach.
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-03-19 09:33
POSTANOWIENIE NR 302/2024 Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 18 marca 2024 r
Dodanie załącznika/ załączników
Aneta Nowakowska

2024-03-18 13:56
Rejestr umów
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-03-18 12:27
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Żarkach z dnia 18 marca 2024 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Aneta Nowakowska

2024-03-18 12:20
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Żarkach z dnia 18 marca 2024 r.
Dodanie artykułu
Aneta Nowakowska

2024-03-14 07:37
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki i Mienia
Dodanie artykułu
Mariusz Nowak

2024-03-12 19:11
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Socjalnych i Społecznych
Dodanie artykułu
Mariusz Nowak

2024-03-12 19:09
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Dodanie artykułu
Mariusz Nowak

2024-03-12 10:42
26.02.24. Protokół Sesja RM
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-03-11 09:48
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 11 marca 2024 r.
Dodanie artykułu
Dominika Horoszko

2024-03-07 13:22
14/03/2024. Komisja Rewizyjna
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-03-07 08:13
Informację o II przetargu nieograniczonym ustnym z dnia 27 lutego 2024 r.
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-03-06 14:54
UCHWAŁA NR LX/358/2024
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-03-06 14:52
UCHWAŁA NR LX/358/2024
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-03-06 14:51
UCHWAŁA NR LX/364/2024
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-03-06 14:48
UCHWAŁA NR LX/364/2024
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-03-06 14:36
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Żarki
Dodanie załącznika/ załączników
Dominika Horoszko

2024-03-06 14:35
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Żarki
Dodanie artykułu
Dominika Horoszko

2024-03-06 14:17
UCHWAŁA NR LX/363/2024
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-03-06 14:14
UCHWAŁA NR LX/362/2024
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-03-06 14:12
UCHWAŁA NR LX/361/2024
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-03-06 14:10
UCHWAŁA NR LX/361/2024
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-03-06 14:08
UCHWAŁA NR LX/360/2024
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-03-06 14:02
Zarządzenie Nr 13/2024
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-03-06 14:01
Zarządzenie Nr 13/2024
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-03-06 13:58
Opinie RIO do budżetu na 2024 rok.
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta
Opinie RIO do budżetu na 2024 rok.
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta
Opinie RIO do budżetu na 2024 rok.
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-03-06 13:56
Opinie RIO do budżetu na 2024 rok.
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-03-06 10:49
Raport za 2023 rok. Zasób mieszkaniowy.
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-03-06 10:47
Raport za 2023 rok. Zasób mieszkaniowy.
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-03-06 08:58
UCHWAŁA NR LVIII/351/2023
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-03-05 13:50
Uchwała nr LX/359/2024
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-03-05 13:41
Uchwała nr LX/359/2024
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-03-05 08:11
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Żarkach
Edycja artykułu
Aneta Nowakowska

2024-03-05 08:10
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Żarkach
Dodanie artykułu
Aneta Nowakowska

2024-03-01 14:14
Informacja Starosty Myszkowskiego z dnia 28.02.2024.
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta
Informacja Starosty Myszkowskiego z dnia 28.02.2024.
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-02-29 13:20
Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2023.
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta
Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2023.
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta
Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2023.
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta
Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2023.
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta
Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2023.
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-02-28 10:52
Rejestr umów
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-02-27 14:19
Zarządzenie Nr 11/2024
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-02-27 14:18
Zarządzenie Nr 12/2024
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-02-27 14:15
Zarządzenie Nr 12/2024
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-02-27 08:07
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Żarkach
Edycja artykułu
Aneta Nowakowska

2024-02-27 07:55
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Żarkach
Dodanie artykułu
Aneta Nowakowska

2024-02-26 13:54
Zapytanie ofertowe
Edycja artykułu
Aneta Nowakowska

2024-02-26 13:53
Zapytanie ofertowe
Dodanie załącznika/ załączników
Aneta Nowakowska
Zapytanie ofertowe
Dodanie załącznika/ załączników
Aneta Nowakowska
Zapytanie ofertowe
Dodanie załącznika/ załączników
Aneta Nowakowska
Zapytanie ofertowe
Dodanie załącznika/ załączników
Aneta Nowakowska
Zapytanie ofertowe
Dodanie załącznika/ załączników
Aneta Nowakowska
Zapytanie ofertowe
Dodanie załącznika/ załączników
Aneta Nowakowska
Zapytanie ofertowe
Dodanie załącznika/ załączników
Aneta Nowakowska

2024-02-26 13:50
Zapytanie ofertowe
Dodanie artykułu
Aneta Nowakowska

2024-02-26 11:08
Sprawozdanie burmistrza do 26.02.2024
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-02-23 12:43
Protokół. Komisja Skarg 25.01.2024
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-02-22 15:07
Protokół. Sesja Rady Miejskiej 25.01.2024
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-02-20 11:08
Wyniki badań wody pitnej 2023 rok.
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta
Wyniki badań wody pitnej 2023 rok.
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta
Wyniki badań wody pitnej 2023 rok.
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-02-19 13:41
UCHWAŁA NR XXXII/209/2021
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-02-19 12:23
26.02.2024 Sesja Rady Miejskiej w Żarkach
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-02-19 12:21
26.02. Komisja Wspólna Rady Miejskiej w Żarkach.
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-02-14 11:25
Zarządzenie nr 8/2024
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-02-14 11:24
Zarządzenie nr 7/2024
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-02-14 11:23
Zarządzenie nr 6/2024
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-02-14 11:21
Zarządzenie nr 5/2024
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta
Zarządzenie nr 49/2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-02-14 11:03
Zarządzenie Nr 9/2024
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-02-14 10:58
Zarządzenie Nr 63/2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-02-13 10:07
Zarządzenie nr 10/2024
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-02-09 14:20
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 9 lutego 2024 roku
Dodanie załącznika/ załączników
Aneta Nowakowska

2024-02-09 14:01
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 9 lutego 2024 roku
Dodanie artykułu
Aneta Nowakowska

2024-02-08 11:57
Zarządzenie Nr 4/2024
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-02-08 11:56
Zarządzenie Nr 4/2024
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-02-08 08:21
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach
Dodanie artykułu
Mariusz Nowak

2024-01-31 12:08
Rejestr umów
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta
Rejestr umów
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-01-29 09:46
Protokół. Komisja Wspólna 28.12.2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-01-29 09:44
UCHWAŁA NR LIX/357/2024 RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-01-29 09:43
UCHWAŁA NR LIX/357/2024 RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-01-29 09:36
Protokół. Komisja Skarg 21.12.2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-01-29 09:32
Protokół. Komisja Gospodarki 29.11.2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-01-26 08:50
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2024
Dodanie załącznika/ załączników
Aneta Nowakowska

2024-01-26 08:49
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2024
Dodanie artykułu
Aneta Nowakowska

2024-01-25 12:07
Protokół. Sesja Rady Miejskiej 28.12.2023
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Nowak

2024-01-25 12:06
Protokół. Sesja Rady Miejskiej 28.12.2023
Edycja artykułu
Mariusz Nowak

2024-01-25 12:04
Protokół. Sesja Rady Miejskiej 28.12.2023
Edycja artykułu
Mariusz Nowak

2024-01-25 12:01
Protokół. Sesja Rady Miejskiej 28.12.2023
Edycja artykułu
Mariusz Nowak

2024-01-25 11:55
Protokół. Sesja Rady Miejskiej 28.12.2023
Edycja artykułu
Mariusz Nowak

2024-01-24 14:50
Protokół. Komisja Socjalna 29.11.2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-01-24 09:50
Protokół. Komisja Rewizyjna 29.11.2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-01-23 12:08
Protokół. Komisja Skarg 21.12.2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-01-19 13:56
25.01.2024 Sesja Rady Miejskiej w Żarkach
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-01-19 13:35
PRZETARG NIEOGRANICZONY 27.02.2024r.
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-01-19 11:20
PRZETARG NIEOGRANICZONY 27.02.2024r.
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-01-19 11:16
Zarządzenie Nr 2/2024
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-01-18 08:18
25.01.2024 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-01-17 09:16
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŻARKI
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Nowak

2024-01-17 09:13
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŻARKI
Dodanie artykułu
Mariusz Nowak

2024-01-17 08:37
Protokół. Sesja Rady Miejskiej 28.12.2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-01-16 12:42
Zarządzenie nr 1/2024
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-01-15 15:27
Zarządzenie nr 1/2024
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta
Zarządzenie nr 1/2024
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-01-15 15:26
Zarządzenie nr 1/2024
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-01-15 15:10
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w 2024 roku.
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-01-12 08:43
Zarządzenie Nr 70/2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-01-12 08:39
Zarządzenie Nr 69/2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-01-12 08:17
Zarządzenie nr 71/2023
Edycja artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-01-05 14:34
UCHWAŁA NR LVIII/351/2023
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-01-05 14:33
UCHWAŁA NR LVIII/351/2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-01-05 14:28
UCHWAŁA NR LVIII/356/2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-01-05 14:27
UCHWAŁA NR LVIII/355/2023
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-01-05 14:26
UCHWAŁA NR LVIII/355/2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-01-05 14:25
UCHWAŁA NR LVIII/354/2023
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-01-05 14:24
UCHWAŁA NR LVIII/354/2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-01-05 12:49
UCHWAŁA NR LVIII/353/2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-01-05 12:47
UCHWAŁA NR LVIII/352/2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-01-05 12:46
UCHWAŁA NR LVIII/350/2023
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-01-05 12:44
UCHWAŁA NR LVIII/350/2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-01-05 12:43
UCHWAŁA NR LVIII/349/2023
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-01-05 12:42
UCHWAŁA NR LVIII/349/2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2024-01-04 13:59
Zapytanie ofertowe
Dodanie załącznika/ załączników
Aneta Nowakowska
Zapytanie ofertowe
Dodanie załącznika/ załączników
Aneta Nowakowska

2024-01-02 11:52
Rejestr umów
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-12-29 09:47
Zarządzenie nr 71/2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-12-29 08:34
Protokół. Sesja Rady Miejskiej 19.10.2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-12-28 15:31
UCHWAŁA NR LVII/347/2023
Edycja artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-12-28 12:20
Sprawozdanie burmistrza do 28.12.2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-12-28 12:19
wzory dokumentów
Dodanie załącznika/ załączników
Aneta Nowakowska
wzory dokumentów
Dodanie załącznika/ załączników
Aneta Nowakowska

2023-12-27 12:42
Protokół. Sesja Rady Miejskiej 30.11.2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-12-22 10:38
Zapytanie ofertowe
Dodanie załącznika/ załączników
Aneta Nowakowska
Zapytanie ofertowe
Dodanie załącznika/ załączników
Aneta Nowakowska
Zapytanie ofertowe
Dodanie załącznika/ załączników
Aneta Nowakowska
Zapytanie ofertowe
Dodanie załącznika/ załączników
Aneta Nowakowska
Zapytanie ofertowe
Dodanie załącznika/ załączników
Aneta Nowakowska
Zapytanie ofertowe
Dodanie załącznika/ załączników
Aneta Nowakowska
Zapytanie ofertowe
Dodanie załącznika/ załączników
Aneta Nowakowska

2023-12-22 10:34
Zapytanie ofertowe
Dodanie artykułu
Aneta Nowakowska

2023-12-22 08:36
UCHWAŁA NR LVII/342/2023
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-12-22 08:35
UCHWAŁA NR LVII/342/2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-12-22 08:33
UCHWAŁA NR LVII/348/2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-12-22 08:32
UCHWAŁA NR LVII/347/2023
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-12-22 08:30
UCHWAŁA NR LVII/347/2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-12-22 08:29
UCHWAŁA NR LVII/346/2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta
UCHWAŁA NR LVII/345/2023
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-12-22 08:28
UCHWAŁA NR LVII/345/2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-12-22 08:25
UCHWAŁA NR LVII/344/2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-12-22 08:24
UCHWAŁA NR LVII/343/2023
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-12-22 08:21
UCHWAŁA NR LVII/343/2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-12-21 15:11
28.12.2023 Sesja Rady Miejskiej w Żarkach
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-12-21 14:24
28.12. 2023 Wspólne posiedzenie komisji.
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-12-20 13:31
Protokół z konsultacji społecznych.
Edycja artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-12-19 11:40
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŻARKI
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Nowak

2023-12-19 11:37
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŻARKI
Dodanie artykułu
Mariusz Nowak

2023-12-19 11:36
21.12.2023 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
Edycja artykułu
Mariusz Nowak

2023-12-18 14:31
21.12.2023 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-12-18 13:07
Zarządzenie Nr 67/2023
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-12-18 09:29
UWAGA Sprzedaż węgla
Edycja artykułu
Dominika Horoszko

2023-12-15 14:27
Zarządzenie Nr 68/2023
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-12-15 14:09
Rejestr umów
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta
Rejestr umów
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-12-15 13:49
Zarządzenie Nr 68/2023
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta
Zarządzenie Nr 68/2023
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta
Zarządzenie Nr 68/2023
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta
Zarządzenie Nr 68/2023
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta
Zarządzenie Nr 68/2023
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta
Zarządzenie Nr 68/2023
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta
Zarządzenie Nr 68/2023
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-12-15 13:46
Zarządzenie Nr 68/2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-12-14 10:29
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dodanie artykułu
Aneta Nowakowska

2023-12-13 14:39
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dodanie artykułu
Aneta Nowakowska

2023-12-13 13:59
AKTUALIZACJA PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2023
Dodanie załącznika/ załączników
Aneta Nowakowska
AKTUALIZACJA PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2023
Dodanie artykułu
Aneta Nowakowska

2023-12-11 14:16
AKTUALIZACJA PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2023
Dodanie załącznika/ załączników
Aneta Nowakowska

2023-12-11 14:15
AKTUALIZACJA PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2023
Dodanie artykułu
Aneta Nowakowska

2023-12-11 12:43
Zapytanie ofertowe. Cena usługi wyłapywania bezdomnnych zwierząt.
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-12-11 12:36
Zapytanie ofertowe. Cena usługi wyłapywania bezdomnnych zwierząt.
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-12-11 10:51
Zarządzenie Nr 66/2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-12-08 14:06
Zarządzenie nr 65/2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-12-08 13:32
Zarządzenie Nr 67/2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-12-06 08:33
Oświadczenie majątkowe Burmistrza MiG Żarki za 2021 rok
Edycja artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-12-06 08:31
Oświadczenie majątkowe Burmistrza MiG Żarki za 2022 rok
Edycja artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-12-06 08:29
Oświadczenie majątkowe Burmistrza MiG Żarki za 2022 rok
Edycja artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-11-30 12:20
Rejestr umów
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-11-30 12:17
Sprawozdanie burmistrza do 30.11.2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-11-29 14:00
Analiza zagrożeń.
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta
Analiza zagrożeń.
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-11-29 13:58
Analiza zagrożeń.
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-11-28 15:12
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŻARKI
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Nowak

2023-11-28 15:10
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŻARKI
Dodanie artykułu
Mariusz Nowak

2023-11-28 14:51
Zapytanie ofertowe
Dodanie załącznika/ załączników
Aneta Nowakowska
Zapytanie ofertowe
Dodanie załącznika/ załączników
Aneta Nowakowska
Zapytanie ofertowe
Dodanie załącznika/ załączników
Aneta Nowakowska
Zapytanie ofertowe
Dodanie załącznika/ załączników
Aneta Nowakowska
Zapytanie ofertowe
Dodanie załącznika/ załączników
Aneta Nowakowska
Zapytanie ofertowe
Dodanie załącznika/ załączników
Aneta Nowakowska
Zapytanie ofertowe
Dodanie załącznika/ załączników
Aneta Nowakowska
Zapytanie ofertowe
Dodanie załącznika/ załączników
Aneta Nowakowska
Zapytanie ofertowe
Dodanie załącznika/ załączników
Aneta Nowakowska

2023-11-28 14:45
Zapytanie ofertowe
Dodanie artykułu
Aneta Nowakowska

2023-11-28 08:13
KONTROLA PALENISK DOMOWYCH
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-11-27 14:32
UWAGA Sprzedaż węgla
Edycja artykułu
Dominika Horoszko

2023-11-24 13:46
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dodanie załącznika/ załączników
Aneta Nowakowska

2023-11-22 15:30
29.11.2023 Komisja ds. Socjalnych i Społecznych
Edycja artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-11-22 15:28
30.11.2023 Sesja Rady Miejskiej w Żarkach
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-11-22 15:26
29.11.2023 Komisja Rewizyjna
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-11-22 15:24
29.11.2023 Komisja Gospodarki
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-11-22 15:20
29.11.2023 Komisja ds. Socjalnych i Społecznych
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-11-22 09:58
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dodanie załącznika/ załączników
Aneta Nowakowska
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dodanie załącznika/ załączników
Aneta Nowakowska
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dodanie załącznika/ załączników
Aneta Nowakowska
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dodanie załącznika/ załączników
Aneta Nowakowska

2023-11-22 07:49
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dodanie załącznika/ załączników
Aneta Nowakowska
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dodanie załącznika/ załączników
Aneta Nowakowska
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Edycja artykułu
Aneta Nowakowska

2023-11-21 14:29
INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU 21.11.2023 R.
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-11-20 15:29
Protokół. Komisja Gospodarki 25.09.2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-11-20 13:47
Rejestr umów
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-11-17 12:02
Protokół. Komisja Wspólna 18.10.2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-11-17 11:59
Protokół. Komisja Skarg 20.09.2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-11-17 11:57
Protokół. Komisja Wspólna 26.07.2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-11-17 09:32
Szamba i przydomowe oczyszczalnie do kontroli.
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-11-15 13:40
INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU OGRANICZONEGO 15.11.2023R
Dodanie artykułu
Aneta Nowakowska

2023-11-14 14:29
INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU.
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-11-14 11:53
UWAGA Sprzedaż węgla
Dodanie artykułu
Dominika Horoszko

2023-11-14 11:39
Zarządzenie Wojewody Śląskiego
Dodanie załącznika/ załączników
Dominika Horoszko

2023-11-14 11:36
Zarządzenie Wojewody Śląskiego
Dodanie artykułu
Dominika Horoszko

2023-11-13 13:00
ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-11-10 09:10
Zarządzenie Nr 40/2023
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-11-10 09:04
Zarządzenie Nr 40/2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-11-09 14:51
Zarządzenie Nr 64/2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-11-09 13:18
Zarządzenie nr 62/2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-11-09 13:14
Zarządzenie Nr 59/2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-11-09 13:13
Zarządzenie nr 58/2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-11-09 13:12
Zarządzenie Nr 51/2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-11-09 13:11
Zarządzenie Nr 50/2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-11-09 13:08
Zarządzenie Nr 48/2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-11-09 13:06
Zarządzenie Nr 45/2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-11-09 13:05
Zarządzenie nr 43/2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-11-09 13:04
Zarządzenie Nr 35/2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-11-09 13:01
LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZETARGU 15.11.2023 R.
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-11-09 10:56
Zarządzenie Nr 53/2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-11-09 10:54
Zarządzenie Nr 52/2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-11-09 09:45
Zarządzenie Nr 56/2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-11-09 09:42
Zarządzenie Nr 39/2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-11-09 08:16
Zarządzenie Nr 60/2023
Edycja artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-11-07 14:21
WNIOSKI RADNYCH I SOŁTYSÓW DO BUDŻETU GMINY ŻARKI NA 2024 ROK
Dodanie załącznika/ załączników
Dominika Horoszko
WNIOSKI RADNYCH I SOŁTYSÓW DO BUDŻETU GMINY ŻARKI NA 2024 ROK
Dodanie załącznika/ załączników
Dominika Horoszko
WNIOSKI RADNYCH I SOŁTYSÓW DO BUDŻETU GMINY ŻARKI NA 2024 ROK
Dodanie załącznika/ załączników
Dominika Horoszko
WNIOSKI RADNYCH I SOŁTYSÓW DO BUDŻETU GMINY ŻARKI NA 2024 ROK
Dodanie załącznika/ załączników
Dominika Horoszko
WNIOSKI RADNYCH I SOŁTYSÓW DO BUDŻETU GMINY ŻARKI NA 2024 ROK
Dodanie załącznika/ załączników
Dominika Horoszko
WNIOSKI RADNYCH I SOŁTYSÓW DO BUDŻETU GMINY ŻARKI NA 2024 ROK
Dodanie załącznika/ załączników
Dominika Horoszko
WNIOSKI RADNYCH I SOŁTYSÓW DO BUDŻETU GMINY ŻARKI NA 2024 ROK
Dodanie załącznika/ załączników
Dominika Horoszko
WNIOSKI RADNYCH I SOŁTYSÓW DO BUDŻETU GMINY ŻARKI NA 2024 ROK
Dodanie załącznika/ załączników
Dominika Horoszko
WNIOSKI RADNYCH I SOŁTYSÓW DO BUDŻETU GMINY ŻARKI NA 2024 ROK
Dodanie załącznika/ załączników
Dominika Horoszko
WNIOSKI RADNYCH I SOŁTYSÓW DO BUDŻETU GMINY ŻARKI NA 2024 ROK
Dodanie załącznika/ załączników
Dominika Horoszko
WNIOSKI RADNYCH I SOŁTYSÓW DO BUDŻETU GMINY ŻARKI NA 2024 ROK
Dodanie załącznika/ załączników
Dominika Horoszko
WNIOSKI RADNYCH I SOŁTYSÓW DO BUDŻETU GMINY ŻARKI NA 2024 ROK
Dodanie załącznika/ załączników
Dominika Horoszko
WNIOSKI RADNYCH I SOŁTYSÓW DO BUDŻETU GMINY ŻARKI NA 2024 ROK
Dodanie załącznika/ załączników
Dominika Horoszko
WNIOSKI RADNYCH I SOŁTYSÓW DO BUDŻETU GMINY ŻARKI NA 2024 ROK
Dodanie załącznika/ załączników
Dominika Horoszko
WNIOSKI RADNYCH I SOŁTYSÓW DO BUDŻETU GMINY ŻARKI NA 2024 ROK
Dodanie załącznika/ załączników
Dominika Horoszko
WNIOSKI RADNYCH I SOŁTYSÓW DO BUDŻETU GMINY ŻARKI NA 2024 ROK
Dodanie załącznika/ załączników
Dominika Horoszko

2023-11-07 14:19
WNIOSKI RADNYCH I SOŁTYSÓW DO BUDŻETU GMINY ŻARKI NA 2024 ROK
Dodanie artykułu
Dominika Horoszko

2023-11-06 11:35
Rejestr umów
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-11-06 09:24
Protokół z konsultacji społecznych.
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-11-03 13:06
Terminy polowań Koło Łowiec
Edycja artykułu
Mariusz Nowak

2023-11-03 13:05
Terminy polowań Koło Łowiec
Dodanie artykułu
Mariusz Nowak

2023-10-31 12:00
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dodanie artykułu
Aneta Nowakowska

2023-10-30 12:41
UCHWAŁA NR LVI/341/2023 RADY
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-10-30 12:39
UCHWAŁA NR LVI/340/2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-10-30 12:37
UCHWAŁA NR LVI/339/2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta
UCHWAŁA NR LVI/338/2023
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-10-30 12:36
UCHWAŁA NR LVI/338/2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-10-30 12:34
UCHWAŁA NR LVI/337/2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-10-30 12:32
UCHWAŁA NR LVI/336/2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-10-30 11:04
Jednostki organizacyjne
Edycja artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-10-27 14:42
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŻARKI
Dodanie artykułu
Mariusz Nowak

2023-10-27 14:41
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŻARKI
Dodanie artykułu
Mariusz Nowak

2023-10-27 09:56
Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2023.
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta
Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2023.
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta
Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2023.
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta
Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2023.
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta
Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2023.
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-10-27 09:16
AKTUALIZACJA PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2023
Dodanie załącznika/ załączników
Aneta Nowakowska

2023-10-27 09:15
AKTUALIZACJA PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2023
Dodanie artykułu
Aneta Nowakowska

2023-10-20 11:31
Wniosek o wypłatę diety dla męża zaufania
Dodanie załącznika/ załączników
Dominika Horoszko

2023-10-20 10:59
Wniosek o wypłatę diety dla męża zaufania
Dodanie załącznika/ załączników
Dominika Horoszko

2023-10-20 10:58
Wniosek o wypłatę diety dla męża zaufania
Dodanie artykułu
Dominika Horoszko

2023-10-19 11:21
Sprawozdanie burmistrza do 19.10.2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-10-19 10:44
Rejestr umów
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-10-13 14:04
PRZETARG NIEOGRANICZONY 21.11.2023 R.
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-10-13 14:03
PRZETARG NIEOGRANICZONY 21.11.2023 R.
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-10-12 14:48
19.10.Sesja Rady Miejskiej
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-10-12 14:46
18.10. Wspólne posiedzenie komisji.
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-10-11 15:13
DOWÓZ WYBORCÓW DO LOKALI WYBORCZYCH W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU
Dodanie artykułu
Dominika Horoszko

2023-10-10 13:21
Protokół. Sesja Rady Miejskiej 25.09.2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-10-10 09:50
TERMINY POLOWAŃ. KOŁO BEKAS.
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-10-10 09:49
TERMINY POLOWAŃ. KOŁO BEKAS.
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-10-09 16:20
Zarządzenie Nr 60/2023
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta
Zarządzenie Nr 60/2023
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta
Zarządzenie Nr 60/2023
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-10-09 16:18
Zarządzenie Nr 60/2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-10-06 12:47
PRZETARG NIEOGRANICZONY 14.11.2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-10-06 12:46
PRZETARG NIEOGRANICZONY 14.11.2023 r.
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-10-06 12:45
PRZETARG OGRANICZONY 15.11.2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta
PRZETARG OGRANICZONY 15.11.2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta
PRZETARG OGRANICZONY 15.11.2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta
PRZETARG OGRANICZONY 15.11.2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta
PRZETARG OGRANICZONY 15.11.2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-10-06 12:43
PRZETARG OGRANICZONY 15.11.2023 r.
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-10-06 11:15
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Częstochowie z dnia 21 września 2023r.
Dodanie załącznika/ załączników
Aneta Nowakowska

2023-10-06 11:11
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Częstochowie z dnia 21 września 2023r.
Dodanie załącznika/ załączników
Aneta Nowakowska

2023-10-05 13:28
BEZPŁATNY TRANSPORT NA WYBORY DO SEJMU I SENATU RP W DNIU 15.10.2023
Dodanie artykułu
Dominika Horoszko

2023-10-04 12:31
Obwieszczenie deratyzacja.
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-10-04 12:30
Obwieszczenie deratyzacja.
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-10-03 14:14
Informacja o wynikach naboru
Dodanie artykułu
Dominika Horoszko

2023-09-29 09:20
UCHWAŁA NR LV/335/2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta
UCHWAŁA NR LV/333/2023
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-09-29 09:19
UCHWAŁA NR LV/333/2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-09-29 09:17
UCHWAŁA NR LV/332/2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-09-29 09:16
UCHWAŁA NR LV/331/2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-09-29 09:00
UCHWAŁA NR LV/330/2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-09-26 08:18
POSTANOWIENIE NR 140/2023 Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 25 września 2023r.
Dodanie załącznika/ załączników
Dominika Horoszko

2023-09-26 08:16
POSTANOWIENIE NR 142/2023 Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 25 września 2023 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Dominika Horoszko

2023-09-25 22:29
Sprawozdanie burmistrza do 25.09.2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-09-22 15:20
TERMINY POLOWAŃ. KOŁO SARNI STOK
Edycja artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-09-22 15:06
TERMINY POLOWAŃ. KOŁO OSTANIEC
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-09-22 15:04
TERMINY POLOWAŃ. KOŁO SARNI STOK
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-09-22 15:03
TERMINY POLOWAŃ. KOŁO SARNI STOK
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-09-22 15:01
Protokół. Sesja Rady Miejskiej 26.07. 2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-09-19 08:58
Rejestr umów
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-09-19 08:55
Zarządzenie nr 57/2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-09-18 15:15
25.09. Sesja Rady Miejskiej
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-09-18 15:05
25.09.2023 Komisja Gospodarki.
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-09-18 11:01
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 18 września 2023 r.
Dodanie artykułu
Aneta Nowakowska

2023-09-15 12:43
Zarządzenie nr 55/2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-09-15 12:42
Zarządzenie nr 54/2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-09-13 13:31
20.09.2023 Komisja Skarg.
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-09-12 12:19
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 12 września 2023 roku
Dodanie załącznika/ załączników
Aneta Nowakowska

2023-09-12 12:17
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 12 września 2023 roku
Dodanie artykułu
Aneta Nowakowska

2023-09-06 15:13
Interpelacja Radnego Adama Zamory
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-09-06 15:11
Interpelacja Radnego Adama Zamory
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-09-04 13:16
Burmistrz Miasta i Gminy Żarki ogłasza nabór na wolne stanowisko
Dodanie artykułu
Dominika Horoszko

2023-09-01 13:30
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO KIEROWNIKA
Dodanie załącznika/ załączników
Dominika Horoszko

2023-09-01 13:28
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO KIEROWNIKA
Dodanie artykułu
Dominika Horoszko

2023-08-31 15:08
INFORMACJA dot. konkursu na stanowisko Kierownika SP ZOZ w Żarkach
Dodanie artykułu
Dominika Horoszko

2023-08-31 08:40
Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Częstochowie
Dodanie załącznika/ załączników
Dominika Horoszko

2023-08-30 11:37
Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Częstochowie
Dodanie załącznika/ załączników
Dominika Horoszko

2023-08-30 11:36
Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Częstochowie
Dodanie artykułu
Dominika Horoszko

2023-08-30 11:34
Urzędnik Wyborczy
Dodanie artykułu
Dominika Horoszko

2023-08-30 11:31
Zarządzenie Nr 45/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 30.08.2023 roku
Dodanie artykułu
Dominika Horoszko

2023-08-24 11:20
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 sierpnia 2023 r.
Dodanie artykułu
Aneta Nowakowska

2023-08-18 11:44
Zarządzenie Nr 42/2023
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-08-18 11:43
Zarządzenie Nr 42/2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-08-18 11:41
Zarządzenie Nr 41/2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-08-16 12:41
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dodanie artykułu
Aneta Nowakowska

2023-08-11 13:29
Rejestr umów
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-08-11 13:17
Wyniki wody. Basen kąpielowy.
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta
Wyniki wody. Basen kąpielowy.
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-08-11 13:16
Wyniki wody. Basen kąpielowy.
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-08-08 14:01
Obwieszczenie. Koło Łowieckie DZIK.
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-08-02 12:20
UCHWAŁA NR LIV/327/2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-08-02 12:17
UCHWAŁA NR LIV/329/2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-08-02 12:15
UCHWAŁA NR LIV/328/2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-08-02 12:14
UCHWAŁA NR LIV/326/2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-08-02 12:12
UCHWAŁA NR LIV/325/2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-08-02 12:11
UCHWAŁA NR LIV/324/2023
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-08-02 12:09
UCHWAŁA NR LIV/324/2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-07-28 11:52
Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2023.
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta
Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2023.
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta
Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2023.
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta
Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2023.
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta
Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2023.
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-07-28 11:39
Plan polowań Dzik Gliwice.
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-07-28 11:38
Plan polowań Dzik Gliwice.
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-07-28 11:28
Zarządzenie Nr 38/2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-07-27 08:38
Sprawozdanie burmistrza do 26.07.2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-07-26 07:39
PROTOKÓŁ SESJA RM 28 czerwca 2023 r.
Dodanie artykułu
Mariusz Nowak

2023-07-24 11:10
Sołectwa
Edycja artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-07-24 11:02
Statuty sołectw z terenu Gminy Żarki.
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta
Statuty sołectw z terenu Gminy Żarki.
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta
Statuty sołectw z terenu Gminy Żarki.
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta
Statuty sołectw z terenu Gminy Żarki.
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta
Statuty sołectw z terenu Gminy Żarki.
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta
Statuty sołectw z terenu Gminy Żarki.
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta
Statuty sołectw z terenu Gminy Żarki.
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta
Statuty sołectw z terenu Gminy Żarki.
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta
Statuty sołectw z terenu Gminy Żarki.
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta
Statuty sołectw z terenu Gminy Żarki.
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-07-24 10:58
Statuty sołectw z terenu Gminy Żarki.
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-07-20 11:42
Rejestr umów
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-07-20 08:22
26.07. 2023 Sesja Rady Miejskiej
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-07-20 08:17
26.07.2023. Komisja Wspólna.
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-07-18 09:39
Zarządzenie Nr 37/2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-07-18 09:37
Zarządzenie Nr 36/2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-07-18 09:34
Zarządzenie Nr 34/2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-07-18 09:33
Zarządzenie Nr 33/2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-07-18 09:18
Zarządzenie nr 32 /2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-07-17 14:02
PROTOKÓŁ Komisja Gospodarki i Mienia 27.06.2023
Edycja artykułu
Mariusz Nowak

2023-07-17 14:00
PROTOKÓŁ Komisja Gospodarki i Mienia 27.06.2023
Dodanie artykułu
Mariusz Nowak

2023-07-17 12:29
OBWIESZCZENIE 11.07.2023
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-07-17 12:27
OBWIESZCZENIE 11.07.2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-07-14 13:48
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dodanie artykułu
Aneta Nowakowska

2023-07-14 08:07
PROTOKÓŁ komisji Socjalna 16.06.2023
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Nowak

2023-07-14 08:05
PROTOKÓŁ komisji Socjalna 16.06.2023
Dodanie artykułu
Mariusz Nowak

2023-07-13 10:28
Wyniki badań wody w basenie kąpielowym w Żarkach.
Dodanie załącznika/ załączników
Aneta Nowakowska
Wyniki badań wody w basenie kąpielowym w Żarkach.
Dodanie załącznika/ załączników
Aneta Nowakowska

2023-07-13 10:27
Wyniki badań wody w basenie kąpielowym w Żarkach.
Dodanie artykułu
Aneta Nowakowska

2023-07-11 11:02
AKTUALIZACJA PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2023
Dodanie załącznika/ załączników
Aneta Nowakowska

2023-07-11 11:00
AKTUALIZACJA PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2023
Dodanie artykułu
Aneta Nowakowska

2023-07-07 12:19
KLAUZULA INFORMACYJNA
Dodanie artykułu
Dominika Horoszko

2023-07-06 08:44
UCHWAŁA NR LIII/322/2023
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-07-06 08:43
UCHWAŁA NR LIII/322/2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-07-06 08:42
UCHWAŁA NR LIII/323/2023
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-07-05 12:29
Sprawozdania za 2022 rok.
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Nowak

2023-07-04 15:51
UCHWAŁA NR LIII/323/2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-07-04 15:50
UCHWAŁA NR LIII/321/2023
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-07-04 15:49
UCHWAŁA NR LIII/321/2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-07-04 15:48
UCHWAŁA NR LIII/320/2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-07-04 15:47
UCHWAŁA NR LIII/319/2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-07-04 15:45
UCHWAŁA NR LIII/318/2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-07-04 15:44
Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za 2022 r.
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-07-04 15:43
Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za 2022 r.
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-07-04 15:40
Sprawozdania za 2022 rok.
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta
Sprawozdania za 2022 rok.
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta
Sprawozdania za 2022 rok.
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta
Sprawozdania za 2022 rok.
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta
Sprawozdania za 2022 rok.
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-07-04 15:36
Sprawozdania za 2022 rok.
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-07-04 15:31
Protokół - konsultacje społeczne.
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-06-28 11:06
Sprawozdanie burmistrza do 28.06.2023
Dodanie artykułu
Katarzyna Kulińska-Pluta

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.