Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY ŻARKI R.G.K. i I. 6220.04.Żar. 2023T.Z. z dnia 08.02.2024r.

Wyświetl stronę główną » Ogłoszenia » Ogłoszenia z zakresu ochrony środowiska » OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY ŻARKI R.G.K. i I. 6220.04.Żar. 2023T.Z. z dnia 08.02.2024r.

Podtytuł: w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Żarki, oraz linie kablowe łączące poszczególne części inwestycji poprowadzone w obrębie Żarki, Gmina Żarki , proj. Żarki ”

Zgodnie z art. 49 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.   Kodeks Postępowania Administracyjnego  ( t.j. Dz. U.z 2023r., poz.775) oraz z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2023r., poz.1094 z późn.zm.)

 

ZAWIADAMIAM,

 

że w związku z przeprowadzonym postępowaniem  administracyjnym  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  realizacji przedsięwzięcia pod  nazwą:

 

„Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Żarki, oraz linie kablowe łączące poszczególne części inwestycji poprowadzone w obrębie Żarki, Gmina Żarki , proj. Żarki ”

 

tutejszy organ  po uzyskaniu opinii

  • Regionalnego  Dyrektora  Ochrony Środowiska w Katowicach ,
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Myszkowie,
  • Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu

w dniu 08.02.2024r.  wydał decyzję nr.  R.G.K. i I. 6220.04.Żar.2023. T.Z. 

określającą środowiskowe uwarunkowania  dla tegoż  przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie to  przewidziane jest do realizacji na działkach o  numer   geod. 3106, 2903 ,3108  obrębu  ewidencyjnego  Żarki .  

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie go na:

  •   tablicach ogłoszeń UMiG Żarki w Żarkach.
  •   tablicy ogłoszeń  Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach,

oraz : 

  •  w pobliżu  miejsca planowanego przedsięwzięcia,
  •  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach . 

 

Z treścią ww. decyzji i dokumentacją sprawy można zapoznać się w pokoju nr 2 Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach, ul. Kościuszki 15/17, 42-310 Żarki. w godzinach od 730 do 1530 .

Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego  ogłoszenia. Niniejszego obwieszczenia dokonano w dniu 08.02.2024r. .

 

Burmistrz

mgr Klemens PODLEJSKI

Informacje

Rejestr zmian

2024-02-08 08:25

Edycja artykułu - Mariusz Nowak

2024-02-08 08:20

Dodanie artykułu - Mariusz Nowak

Filtrowanie bieżącej kategorii

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.