Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

UCHWAŁA NR XXVIII/182/2021

Wyświetl stronę główną » Uchwały Rady Miejskiej 2021r. » Uchwały Rady Miejskiej » UCHWAŁA NR XXVIII/182/2021

Podtytuł: UCHWAŁA NR XXVIII/182/2021 RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia planów pracy Rady i Komisji na 2021 rok

Na podstawie  art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2020.713 ze zm.)-Rada Miejska w Żarkach:
§ 1. Uchwala plan pracy Rady Miejskiej na 2021 r. ,w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zatwierdza plany pracy: -Komisji Rewizyjnej, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, -Komisji Gospodarki i Mienia - załącznik nr 3 , -Komisji ds. Socjalnych i Społecznych -załącznik nr 4, -Komisji Skarg, Wniosków i Petycji -załącznik nr 5
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Żarkach.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  i podlega ogłoszeniu  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Żarki oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Żarki.

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarkach
Mariusz Pompa

Uchwała wraz z załącznikiem poniżej.

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2021-05-10 09:20

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Kulińska-Pluta

2021-05-10 09:19

Dodanie artykułu - Katarzyna Kulińska-Pluta

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.