Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiponiedziałek, 19 sierpnia 2019 r.

imieniny: Emilia, Julinan

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: dot.: przetargu nieograniczonego pn. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

Na podstawie art. 92, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j. z dnia 2018.10.16) reprezentując Gminę Żarki, jako Zamawiającego informuję, że w wyniku przetargu nieograniczonego, który odbył się 04.02.2019r. została wybrana oferta nr 4:

Biuro Inwestycji Drogowych KOMA mgr inż. Konrad Zymek,

ul. Kiedrzyńska 19, 42-200 Częstochowa

z ceną brutto:

Część I – 113 000,00zł

Część II – 113 000,00 zł

 

Oferty były oceniane zgodnie z SIWZ na podstawie kryterium: cena 60%, doświadczenie osoby/osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, które będą wykonywały projekty budowlane   24%, czas reakcji Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego podczas sprawowania nadzoru autorskiego 16%.

Na podstawie oceny spełnienia warunków w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, iż oferta nr 4 złożona przez firmę KOMA z siedzibą w Częstochowie odpowiada wszystkim wymogom określonym w ustawie pzp oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru.

Lista firm w załączeniu.

Na podstawie art. 89 ust 1 pkt 7a w postępowaniu zostały odrzucone oferty firm: Infra – BIM Ryszard Giza, ul. Wrzosowa 2, 43-410 Zebrzydowice, Biuro Projektowania Dróg i Ulic mgr inż. Paweł Schmidt, ul. Kłodnicka 97 pok. 321, 41-706 Ruda Śląska, AK-BUD Konrad Galant
ul. Czecha 6/20, 42-224 Częstochowa, gdyż nie przedłużyły terminu związania z ofertą

Umowa w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w dniu 14.05.2019r. w siedzibie Gminy Żarki, ul. Kościuszki 15/17, 42-310 Żarki.


Dziękujemy za udział w przetargu.

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy w Żarkach. Data utworzenia: 2019-05-06.
Wprowadził do systemu: Aneta Nowakowska. Data wprowadzenia: 2019-05-06 14:41:52.
Zatwierdził do publikacji: Aneta Nowakowska. Data publikacji: 2019-05-06 14:41:52.
czytano: 82 razy, id: 5053
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-05-06
Dodanie załącznika/ załączników
Aneta Nowakowska

2019-05-06
Nowa wiadomość
Aneta Nowakowska

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter
z najnowszymi informacjami BIP

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2019