Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

26.02. Komisja Wspólna Rady Miejskiej w Żarkach.

Wyświetl stronę główną » Rada Miejska » Zawiadomienia o zwołaniu komisji » 26.02. Komisja Wspólna Rady Miejskiej w Żarkach.

Podtytuł: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Wspólnej

Na podstawie art.21 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/tj. z 2023r., poz.40 ze zm./ - zwołuję na dzień 26 lutego 2024 roku o godz. 8.00 wspólne posiedzenie komisji Rady w Urzędzie Miasta i Gminy Żarki - sala narad.

Porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
a/ zmian w budżecie gminy na 2024 rok
b/ zmian WPF na lata 2024-2028 rok.
c/ zmiany uchwały Nr LV/330/2023 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 25 września 2023r. w sprawie udzielania dotacji celowej dla Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej w Żarkach na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
d/ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarki na 2024 rok.
e/ określenia zakresu pomocy świadczonej przez Gminę Żarki na rzecz obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
f/ wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres oznaczony do 3 lat.
g/ przyjęcia „Gminnego Programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej na lata 2024-2028”.
2. Sprawy różne i bieżące.

Przewodniczący Komisji Gospodarki i Mienia
Henryk Świerdza        

 

Informacje

Rejestr zmian

2024-02-19 12:21

Dodanie artykułu - Katarzyna Kulińska-Pluta

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.