Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zarządzenie Nr 63/2023

Wyświetl stronę główną » Zarządzenia » 2023 Zarządzenia » Zarządzenie Nr 63/2023

Podtytuł: Zarządzenie Nr 63/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 25 października 2023 roku w sprawie: określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych gminy Żarki.

Zarządzenie Nr 63/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 25 października 2023 roku w sprawie: określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych gminy Żarki.


Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z 15 maja 2018 r.
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. poz. 936 ze zm.),
zarządzam, co następuje:
                                                                  § 1
1.    Ustalam maksymalne miesięczne wynagrodzenie dla kierowników i zastępców kierowników następujących jednostek organizacyjnych gminy:

- Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarkach
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarkach  
- Zakład Usług Komunalnych w Żarkach    
- Klub Dziecięcy w Żarkach  

 2. Maksymalne wynagrodzenie miesięczne dla kierowników wymienionych w ust. 1  wynosi 9800,00 zł.

3. Maksymalne miesięczne wynagrodzenie miesięczne dla zastępców kierowników wymienionych w ust. 1 wynosi 7800,00 zł.    

                                                               § 2
Wynagrodzenie, o którym mowa w §1 obejmuje wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za
wieloletnia pracę, dodatek funkcyjny, dodatek służbowy.                                    
                                               
                                                                § 3
Traci moc zarządzenie nr 83/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierowników
i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych gminy Żarki

                                                                § 4
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

                                                                § 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Informacje

Rejestr zmian

2024-02-14 10:58

Dodanie artykułu - Katarzyna Kulińska-Pluta

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.