Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY ŻARKI R.G.K. i I. 6220.04.Żar. 2023.T.Z. z dnia 08.02.2024r.

Wyświetl stronę główną » Ogłoszenia » Ogłoszenia z zakresu ochrony środowiska » OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY ŻARKI R.G.K. i I. 6220.04.Żar. 2023.T.Z. z dnia 08.02.2024r.

Podtytuł: w sprawie wydania decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Żarki, oraz linie kablowe łączące poszczególne części inwestycji poprowadzone w obrębie Żarki, Gmina Żarki , proj. Żarki ”.

Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2023r., poz.1094 z późn. zm.)

 

zawiadamiam, że

 

w dniu 08.02.2024r. została wydana decyzja środowiskowa dla  przedsięwzięcia  pn.

 

„Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Żarki, oraz linie kablowe łączące poszczególne części inwestycji poprowadzone w obrębie Żarki, Gmina Żarki , proj. Żarki ”.

 

Decyzję tę wydano  po uzyskaniu opinii:

  • Regionalnego  Dyrektora  Ochrony Środowiska w Katowicach ,
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Myszkowie,
  • Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu .

 

Postępowanie w tej  sprawie zostało przeprowadzone  na wniosek  firmy Elektrownia PV 90 Sp. z o.o. , ul. Puławska 2,  02-566  Warszawa, z dn. 13.12.2023r.  uzupełnionego w dniu 22.12.2023r..  Przedsięwzięcie to  przewidziane jest do realizacji na działkach o  numer   geod.; 3106, 2903, 3108  obrębu  ewidencyjnego  Żarki .  

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie go na:

  •   tablicach  ogłoszeń  UMiG Żarki  w Żarkach,
  •   tablicy ogłoszeń  w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach,

oraz : 

  •  w pobliżu  miejsca planowanego przedsięwzięcia,
  •  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach. 

 

Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami ww. organów można zapoznać się w pokoju nr 2 Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach, ul. Kościuszki 15/17, 42-310 Żarki w godzinach od 730 do 1530.  Ponadto w dniu 08.02.2024r. decyzja ta została umieszczona w BIP  dostępnym na stronie internetowej Gminy Żarki oraz na tablicy  ogłoszeń  UMiG Żarki.

 

Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego  ogłoszenia. Niniejszego obwieszczenia dokonano w dniu 08.02.2024r..

 

Burmistrz

mgr Klemens PODLEJSKI

Informacje

Rejestr zmian

2024-02-08 08:19

Dodanie artykułu - Mariusz Nowak

Filtrowanie bieżącej kategorii

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.