Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zarządzenie Nr 70/2023

Wyświetl stronę główną » Zarządzenia » 2023 Zarządzenia » Zarządzenie Nr 70/2023

Podtytuł: Zarządzenie Nr 70/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 19.12.2023 w sprawie: powołania komisji przetargowej

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40 t.j. z dnia 2023.01.05) oraz art. 53 ust. 2 i art. 55 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j. z dnia 2023.08.14) zarządzam co następuje:


§1

Powołuję komisję przetargową, do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Ubezpieczenie mienia
i odpowiedzialności cywilnej wraz z ubezpieczeniami komunikacyjnymi oraz następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP Gminy Żarki” w składzie:

1.    Aneta Nowakowska – przewodniczący komisji
2.    Magdalena Gawlik – członek
3.    Magdalena Wójcik– członek

§2

Komisja przetargowa pracuje zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych i jest powołana na czas przeprowadzenia w/w postępowania.

§3

Wykonanie zarządzenia powierzam przewodniczącemu komisji.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Informacje

Rejestr zmian

2024-01-12 08:43

Dodanie artykułu - Katarzyna Kulińska-Pluta

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.