Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zarządzenie Nr 68/2023

Wyświetl stronę główną » Zarządzenia » 2023 Zarządzenia » Zarządzenie Nr 68/2023

Podtytuł: Zarządzenie Nr 68/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 14.12.2023 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru i realizacji projektu parasolowego pn. „Zakup i montaż magazynów energii dla mieszkańców Gminy Żarki”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023., poz. 40 z późn.zm) Zarządzam, co następuje:

§ 1
Zatwierdzam Regulamin naboru i realizacji projektu parasolowego pn. „Zakup i montaż magazynów energii dla mieszkańców Gminy Żarki” planowanego do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, FESL.02.06-IZ.01-076/23 w ramach Osi Priorytetowej II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Działanie 02.06. Odnawialne źródła energii – projekty grantowe i parasolowe, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu do pozyskiwania funduszy europejskich i krajowych.

§ 3
Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2023-12-15 14:27

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-12-15 13:49

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-12-15 13:49

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-12-15 13:49

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-12-15 13:49

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-12-15 13:49

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-12-15 13:49

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-12-15 13:49

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Kulińska-Pluta

2023-12-15 13:46

Dodanie artykułu - Katarzyna Kulińska-Pluta

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.