Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

25.09. Sesja Rady Miejskiej

Wyświetl stronę główną » Rada Miejska » Postanowienia o zwołaniu sesji » 25.09. Sesja Rady Miejskiej

Podtytuł: Postanowienie Nr LV/2023 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 18 września 2023 roku w sprawie zwołania LV sesji Rady Miejskiej w Żarkach

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm./ - p o s t a n a w i a m: zwołać na dzień 25 września 2023 roku, o godzinie 9.30 w sali narad w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach LV sesję Rady Miejskiej w Żarkach

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Żarki o pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał.
4. Informacja przewodniczących komisji stałych o pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej w Żarkach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii św. Mikołaja w Przybynowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Katolickiej Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Kotowicach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w WPF na lata 2023-2028
10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Żarki dla Pana Wojciecha Mszycy.
11. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i wnioskach radnych.
12. Sprawy różne, bieżące.
13. Zamknięcie obrad LV sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarkach
Mariusz Pompa

 

Informacje

Rejestr zmian

2023-09-18 15:15

Dodanie artykułu - Katarzyna Kulińska-Pluta

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.