Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zarządzenie nr 55/2023

Wyświetl stronę główną » Zarządzenia » 2023 Zarządzenia » Zarządzenie nr 55/2023

Podtytuł: Zarządzenie nr 55/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 1 września 2023 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworzniku

Na podstawie  art. 47 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2022.559 t.j. ze zm.) zarządzam, co następuje:
§1
Udzielam pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Musialik - Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Jaworzniku w następującym zakresie:
1/ Prowadzenia i zarządzania przekazanymi pomieszczeniami szkolnymi.
2/ Kierowania jednostką w zakresie doboru kadr i prowadzenia spraw z tym związanych.
3/ Rozporządzanie wydatkami osobowymi i na ubezpieczenie społeczne oraz innymi wydatkami do wysokości wynikającej z zatwierdzonego planu finansowego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworzniku.
4/Zawieranie umów cywilno- prawnych niezbędnych do realizacji zadań  Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w jaworzniku i podejmowanie zobowiązań finansowych do wysokości kwot zabezpieczonych w budżecie Szkoły w tym umów rachunku bankowego.

§ 2
Pełnomocnictwa udziela się od dnia 1 września 2023 roku do dnia 31 sierpnia 2026 roku.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Informacje

Rejestr zmian

2023-09-15 12:43

Dodanie artykułu - Katarzyna Kulińska-Pluta

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.