Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Obwieszczenie. Koło Łowieckie DZIK.

Wyświetl stronę główną » Ogłoszenia » Obwieszczenie. Koło Łowieckie DZIK.

Podtytuł: OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŻARKI w sprawie polowań zbiorowych.

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz.U.z 2022r. poz. 1173 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację przedłożoną przez Koło Łowieckie „DZIK” GLIWICE o planowanych polowaniach na terenie obwodu łowieckiego 67 w sezonie 2023/2024:

L.p.

Termin polowania

Godz. rozpoczęcia

i zakończenia polowania

Obwód łowiecki

Miejsce polowania

1

02.09.2023

8.00-14.00

67

cały obwód

2

03.09.2023

8.00-14.00

67

cały obwód

3

09 – 10.09.2023

8.00-14.00

67

cały obwód

4

23.09.2023

7.00-14.00

67

cały obwód

5

21.10.2023

9.00-14.00

67

cały obwód

6

25.11.2023

9.00-14.00

67

cały obwód

7

09.12.2023

9.00-14.00

67

cały obwód

8

06.01.2024

9.00-14.00

67

cały obwód

9

03.02.2024

9.00-14.00

67

cały obwód

10

24.02.2024

9.00-14.00

67

cały obwód

Jednocześnie informuję, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego burmistrza (wójta, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce wykonywania polowania. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Burmistrz zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowania polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

Burmistrz Miasta i Gminy Żarki
mgr Klemens Podlejski   

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje

Rejestr zmian

2023-08-08 14:01

Dodanie artykułu - Katarzyna Kulińska-Pluta

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.