Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wyświetl stronę główną » RODO » KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem Danych Osobowych jest: Burmistrz Miasta i Gminy Żarki z siedzibą: 42-310 Żarki ul. Kościuszki 15/17; NIP: 577-19-64-543

2.   Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej iod@gimpmyszkow.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3.  Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zatrudnieniem, w tym na potrzeby realizacji obowiązków służbowych, a także ustalenia uprawnień pracowniczych, zabezpieczenia społecznego oraz realizacji funkcji płatnika przez pracodawcę na podstawie obowiązków nałożonych na administratora przez przepisy prawa pracy oraz przepisy dotyczące ubezpieczenia społecznego (zgodnie z art. 6 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO).

4.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne aby wynagrodzenie mogło być przelewane na rachunek bankowy. Moje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych, dalej "RODO").

5.   Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od ww. podstaw, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń jako uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

6.  Pani/a dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa (urząd skarbowy, ZUS), a także bankom, firmom ubezpieczeniowym, operatorom pocztowym i kurierskim, kancelarii prawnej.

7.   Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowej.

8.   W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje mi prawo do żądania dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

9.   Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Moje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń.

10. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Informacje

Rejestr zmian

2023-07-07 12:19

Dodanie artykułu - Dominika Horoszko

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.