Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Postanowienie Nr LII/2023 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 19 maja 2023 roku w sprawie zwołania LII sesji Rady Miejskiej w Żarkach

Wyświetl stronę główną » Rada Miejska » Postanowienia o zwołaniu sesji » Postanowienie Nr LII/2023 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 19 maja 2023 roku w sprawie zwołania LII sesji Rady Miejskiej w Żarkach

Podtytuł: Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm./ - p o s t a n a w i a m: zwołać na dzień 26 maja 2023 roku, o godzinie 10.00 w sali narad w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach LII sesję Rady Miejskiej w Żarkach

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Żarki o pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał.
 4. Informacja przewodniczących komisji stałych o pracy w okresie międzysesyjnym
 5. Uchwalenie zmian w budżecie gminy na rok 2023.
 6. Uchwalenie zmian w WPF na lata 2023-2028.
 7. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami  pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku.
 8. Sprawozdanie z działalności ŚDS w Żarkach za 2022 rok.
 9. Sprawozdanie z działalności MGOPS w Żarkach wraz z oceną zasobów pomocy społecznej za 2022 rok dla Gminy Żarki.
 10. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i wnioskach radnych.
 11. Sprawy różne, bieżące.
 12. Zamknięcie obrad LII sesji.

 

                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarkach

Mariusz Pompa

Informacje

Rejestr zmian

2023-05-19 13:31

Dodanie artykułu - Mariusz Nowak

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.