Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OBWIESZCZENIE R.G.K. i I. 6220.03.Żar. 2022.T.Z. z dnia 17.04.2023r.

Wyświetl stronę główną » Ogłoszenia » OBWIESZCZENIE R.G.K. i I. 6220.03.Żar. 2022.T.Z. z dnia 17.04.2023r.

Podtytuł: OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY ŻARKI R.G.K. i I. 6220.03.Żar. 2022.T.Z. z dnia 17.04.2023r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY ŻARKI R.G.K. i I. 6220.03.Żar. 2022.T.Z. z dnia 17.04.2023r.

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022r., poz.1029 z późn. zm.). zawiadamiam, że

w dniu 05.04.2023r. została wydana decyzja nr.  R.G.K. i I. 6220.03.Żar.2022. T.Z.   odmawiającą wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia pn.

„Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do  (1MW) , zlokalizowanej na działce nr 266 obręb Jaworznik wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie gminy Żarki , powiat myszkowski , województwo śląskie”.

Decyzję tę wydano  po uzyskaniu opinii:
•    Regionalnego  Dyrektora  Ochrony Środowiska w Katowicach ,
•    Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Myszkowie,
•    Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu ,

Postępowanie w tej  sprawie zostało przeprowadzone  na wniosek  firmy REMA DEVELOPER Sp. z o, ul. Sierpnia 80 14/4, 59-700 Bolesławiec z dnia 19.12.2022r. uzupełnionego w dniach ; 17.01.2023r. i 14.02.2023r. .

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie go na:
•      tablicy  ogłoszeń  UMiG Żarki  w miejscowości Jaworznik,
•      tablicy ogłoszeń  w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach,
oraz :  
•     w pobliżu  miejsca planowanego przedsięwzięcia,
•     w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach.  

Z treścią ww. decyzji i dokumentacją sprawy można zapoznać się w pokoju nr 2 Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach, ul. Kościuszki 15/17, 42-310 Żarki. w godzinach od 730 do 1530. Ponadto decyzja ta została umieszczona w BIP  dostępnym na stronie internetowej Gminy Żarki.

Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego  ogłoszenia. Niniejszego obwieszczenia dokonano w dniu 17.04.2023r. .

Burmistrz
mgr Klemens PODLEJSKI

 

Informacje

Rejestr zmian

2023-04-17 15:21

Dodanie artykułu - Katarzyna Kulińska-Pluta

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.