Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŻARKI w sprawie polowań zbiorowych.

Wyświetl stronę główną » Ogłoszenia » OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŻARKI w sprawie polowań zbiorowych.

Podtytuł: Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1683) podaje się do publicznej wiadomości informację przedłożoną przez Koło Łowieckie „BEKAS” Poraj o planowanych polowaniach w sezonie 2022/2023:

 

L.p.

Data polowania

Miejsce polowania

Godzina

rozpoczęcia

polowania

Godzina

zakończenia polowania

Miejsce

zbiórki

1

05.11.2022 r.

WYSOKA LELOWSKA-

PRZYBYNÓW-

SOSNOWA GÓRA

 

8:00

 

12:00

BOISKO SPORTOWE-

PRZYBYNÓW

2

20.11.2022 r.

BABIA GÓRA-

SOSNOWA GÓRA-

POLA PRZYBYNÓW

 

8:00

 

14:00

BOISKO SPORTOWE-

PRZYBYNÓW

3

03.12.2022 r.

PAPROTNIK-

CZARKA TRZCINY

 

8:00

 

14:00

LEŚNICZÓWKA ŻARKI

- PARKING

4

17.12.2022 r.

TARNAWA-

JÓZEFÓW-TORY

 

8:00

 

12:00

BOISKO SPORTOWE-

PRZYBYNÓW

5

14.01.2023 r.

BABIA GÓRA-

SOSNOWA GÓRA-HAŁDA

RAJCZYKOWIZNA

 

8:00

 

14:00

BOISKO SPORTOWE-

PRZYBYNÓW

6

28.01.2023 r.

PRZYBYNÓW-TARNAWA-

CZARKA TRZCINY

 

8:00

 

14:00

BOISKO SPORTOWE-

PRZYBYNÓW

7

19.02.2023 r.

TARNAWA-JÓZEFÓW TORY,

 WYSOKA LELOWSKA

 

8:00

 

14:00

BOISKO-SPORTOWE-

PRZYBYNÓW

UWAGA:

Terminy polowań mogą ulec zmianie ze względów atmosferycznych

 

Jednocześnie informuję, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż
3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego burmistrza (wójta, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce wykonywania polowania. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Burmistrz zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowania polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

 

                                                                                           Burmistrz Miasta i Gminy Żarki

                                                                                           mgr Klemens Podlejski

Informacje

Rejestr zmian

2022-10-28 13:07

Dodanie artykułu - Mariusz Nowak

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.