Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

UCHWAŁA NR XXXVIII/255/2022

Wyświetl stronę główną » Uchwały Rady Miejskiej » Uchwały Rady Miejskiej 2022r. » UCHWAŁA NR XXXVIII/255/2022

Podtytuł: UCHWAŁA NR XXXVIII/255/2022 RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian uchwały nr XIV/89/2015 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 15 ust. 1 art. 19 pkt 1 lit. a i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1170 z późn. zm.), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z  2021 r., poz. 1540 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarkach uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XIV/89/2015 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie opłaty targowej wprowadza się następujące zmiany:
1. § 3. otrzymuje brzmienie :
„1) od każdej sztuki:
a) konie, bydło (krowy, jałowizna powyżej 200kg) – 5,00 zł,
b) cielęta – 3,00 zł,
c) prosięta, owce, kozy– 2,00 zł;
2) przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, skrzynki, wiadra, wózka ręcznego, roweru od indywidualnych producentów sprzedających wytwory swojej produkcji: sery, drób, jajka, jagody, grzyby – 5,00 zł;
3) przy sprzedaży z ziemi, stołu, straganu, stoiska, stolika, samochodu, ciągnika, przyczepy wszelkiego rodzaju artykułów – 33,00 zł.”.
2. § 5. Otrzymuje brzmienie :
„Do poboru dziennej opłaty targowej wyznacza się inkasentów, z którymi Burmistrz Miasta i Gminy Żarki zawrze umowę – zlecenie:
1) Elżbieta Biedroń;
2) Marzanna Jeleń;
3) Jolanta Jurczyk;
4) Barbara Nowak;
5) Urszula Warzecha;
6) Dariusz Cichoń.”.
3. w § 6. pkt. 3 otrzymuje brzmienie:
„3) z tytułu poboru opłaty targowej inkasentom przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 30% pobieranych opłat.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarkach
Mariusz Pompa

 

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Uchwały Rady Miejskiej 2022r..

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Rejestr zmian

2022-05-05 11:45

Dodanie artykułu - Katarzyna Kulińska-Pluta

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.