Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY ŻARKI R.G.K. i I. 6220.01.Zab. 2020.T.Z. z dnia 18.01.2022r.

Wyświetl stronę główną » Ogłoszenia » Ogłoszenia z zakresu ochrony środowiska » OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY ŻARKI R.G.K. i I. 6220.01.Zab. 2020.T.Z. z dnia 18.01.2022r.

Podtytuł: w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu użytkowania Gospodarstwa Rolnego Kamil Tylkowski poprzez zwiększenie obsady bydła w budynkach obory w systemie wolnostanowiskowym Zaborze, ul. Olsztyńska 12”.

            Zgodnie z art. 49 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.   Kodeks Postępowania Administracyjnego  (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z  2021r., poz.2373 z późn.zm.).

ZAWIADAMIAM

że w związku z wznowieniem postępowania  administracyjnego  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  realizacji przedsięwzięcia pod  nazwą:

 „Zmiana sposobu użytkowania Gospodarstwa Rolnego Kamil Tylkowski poprzez zwiększenie obsady bydła w budynkach obory w systemie wolnostanowiskowym  Zaborze, ul. Olsztyńska 12”.

tutejszy organ  po uzyskaniu opinii
•    Regionalnego  Dyrektora  Ochrony Środowiska w Katowicach ,
•    Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Myszkowie,
•    Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu


w dniu 18.01.2022r. wydał decyzję nr.  R.G.K. i I. 6220.01.Zab.2020. T.Z.  określającą środowiskowe uwarunkowania  dla tego  przedsięwzięcia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie go na:
•      tablicach  ogłoszeń UMiG Żarki w Przybynowie  oraz w  Zaborzu.
•      tablicy ogłoszeń  Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach,
oraz :  
•     w pobliżu  miejsca planowanego przedsięwzięcia,
•     w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach .  

Z treścią ww. decyzji i dokumentacją sprawy można zapoznać się w pokoju nr 2 Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach, ul. Kościuszki 15/17, 42-310 Żarki. w godzinach od 730 do 1530 .
Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego  ogłoszenia. Niniejszego obwieszczenia dokonano w dniu 18.01. 2022r.

Burmistrz
mgr Klemens PODLEJSKI

 

Informacje

Rejestr zmian

2022-01-19 10:11

Edycja artykułu - Aneta Nowakowska

2022-01-19 09:36

Dodanie artykułu - Aneta Nowakowska

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.