Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY ŻARKI Nr R.G.K. i I. 6220.01.Żar. 2021 T.Z. z dn. 15.04.2021r.

Wyświetl stronę główną » Ogłoszenia z zakresu ochrony środowiska » Ogłoszenia » OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY ŻARKI Nr R.G.K. i I. 6220.01.Żar. 2021 T.Z. z dn. 15.04.2021r.

Podtytuł: w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie systemu fotowoltaicznego Żarki

Zgodnie  z art. 61 i art. 49 § 1 i § 2  ustawy   z dnia 14 czerwca 1960r.   Kodeks postępowania administracyjnego  ( t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm. )

zawiadamiam,

że w dniu 16.03.2021r.  zostało wszczęte postępowanie na wniosek firmy FIELD Energy D sp. z o.o., ul. Chochołowska 28, 43-300 Bielsko–Biała  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na  budowie systemu fotowoltaicznego Żarki, przewidzianego do lokalizacji  na działkach nr geod. 3255 i 3256/1  położonych w Żarkach (jednostka ewidencyjna 240905_4 ).

 

W skład przedsięwzięcia wnioskodawca przewiduje ; elektrownię fotowoltaiczną o łącznej mocy do 2.3MW, a także instalacje elektryczne wraz z kontenerowymi stacjami TRAFO, skrzynki przyłączeniowe, linie kablowe i światłowodowe, maszty odgromowe, ogrodzenie modułowe, tymczasowe drogi dojazdowe i wewnętrzne oraz tymczasowe place montażowe/postojowe potrzebne do dowozu i instalacji i koniecznego jej wyposażenia.   

 

Zgodnie  z art. 10 §1 i art. 49 § 1 i § 2  ww. ustawy   zawiadamiam także, że zostały zebrane wymagane dokumenty  do wydania decyzji  w przedmiotowej sprawie.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie go na:

 

  •   tablicach  ogłoszeń UMiG Żarki w Żarkach oraz w  Jaworzniku,
  •   tablicy ogłoszeń  Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach,

oraz :

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach .

 

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w pokoju nr 2 Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach, ul. Kościuszki 15/17, 42-310 Żarki. w godzinach od 730 do 1530 .

Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego  ogłoszenia. Niniejszego obwieszczenia dokonano w dniu 15.04. 2021r. .

     Burmistrz

mgr Klemens PODLEJSKI

Informacje

Rejestr zmian

2021-04-15 22:01

Dodanie artykułu - Mariusz Nowak

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.