Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiczwartek, 4 marca 2021 r.

imieniny: Adrianna, Kazimierz

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Postanowienie Nr XXVI/2020 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 18 lutego 2021 roku w sprawie zwołania XXVI sesji Rady Miejskiej w Żarkach

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm. / - p o s t a n a w i a m: zwołać na dzień  26 lutego 2021 roku, o godzinie  10.. w formie zdalnej  XXVI  sesję  Rady Miejskiej w Żarkach

Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.    Sprawozdanie  Burmistrza Miasta i Gminy Żarki o pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał.
4.    Informacja przewodniczących komisji stałych o pracy w okresie międzysesyjnym.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/257/2006 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 17 lutego 2006r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2022 rok.
9.    Uchwalenie zmian w WPF na lata 2020-2028.
10.    Uchwalenie zmian w budżecie Gminy Żarki.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres oznaczony do 3 lat.
12.    Uchwalenie zmian w uchwale Nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie określenia liczby członków w stałych komisjach Rady Miejskiej w Żarkach oraz ustalenia ich składów osobowych.
13.    Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i wnioskach radnych.
14.    Sprawy różne, bieżące.
15.    Zamknięcie obrad XXI sesji.                                        

Przewodniczący Rady Miejskiej
Mariusz Pompa

Informacje o artykule Źródło informacji: Dominika Horoszko. Data utworzenia: 2021-02-18.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2021-02-18 13:22:44.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2021-02-18 13:22:44.
czytano: 156 razy, id: 5705
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2021-02-18
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2021