Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiponiedziałek, 8 marca 2021 r.

imieniny: Beata, Julian

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

W związku z zarządzonymi na dzień 25.04.2021 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Żarkach uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 403 § 2 i 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych, będą przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Częstochowie I do dnia 1 marca 2021 r. (poniedziałek) w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie ul. Sobieskiego 7 pok. 203. Zawiadomienia należy składać w godzinach pracy Delegatury, tj. od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30. Zawiadomienie w formie pisemnej wraz z załącznikami może być również doręczone pocztą lub w inny sposób. O otrzymaniu terminu złożenia zawiadomienia rozstrzyga data wpływu do Komisarza Wyborczego w Częstochowie I (art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego).        
Ponadto zawiadamiam, że zgodnie z art. 178 § 1 ustawy – Kodeks wyborczy, pełnomocnicy komitetów wyborczych, którzy zgłaszać będą listy kandydatów na Radnych w wyborach uzupełniających do Rady  Miejskiej w Żarkach,  mogą zgłaszać swoich przedstawicieli do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Żarkach. Zgłoszenia na obowiązujących formularzach należy również składać do Komisarza Wyborczego w Częstochowie I (adres j. w.) w terminie do dnia 11 marca 2021 r. do godz.15:30.
Formularze dla komitetów wyborczych ustalone przez Państwową Komisję Wyborczą dostępne są na stronie internetowej: http://czestochowa.kbw.gov.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Żarkach.

 

KOMISARZ WYBORCZY
      W CZĘSTOCHOWIE I
                                                                                          /-/ Lidia DUDEK


*Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym (oraz kalendarzu wyborczym) przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego dnia roboczego po tym dniu. Jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są wykonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych i urzędów gmin.

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy w Żarkach. Data utworzenia: 2021-02-16.
Wprowadził do systemu: Aneta Nowakowska. Data wprowadzenia: 2021-02-16 10:43:20.
Zatwierdził do publikacji: Aneta Nowakowska. Data publikacji: 2021-02-16 10:43:20.
czytano: 135 razy, id: 5697
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2021-02-16
Aktualizacja wiadomości
Aneta Nowakowska

2021-02-16
Nowa wiadomość
Aneta Nowakowska

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2021