Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiczwartek, 4 marca 2021 r.

imieniny: Adrianna, Kazimierz

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: dot.: przetargu nieograniczonego pn. Usługi związane z pracami porządkowymi i transportem materiałów na terenie Gminy Żarki

Na podstawie art. 92, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27) reprezentując Gminę Żarki, jako Zamawiającego informuję, że w wyniku przetargu nieograniczonego, który odbył się 07.01.2021r. została wybrana oferta nr 1:

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe

Wiesław Podlejski

42-310 Żarki, ul. Astrów 12

z ceną brutto: 632 287,80zł

Oferta była oceniona zgodnie z SIWZ na podstawie kryterium: cena wykonania zamówienia - 60%, czas reakcji - 30%, termin płatności – 10%. Na podstawie oceny spełnienia warunków w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, iż jedyna oferta złożona przez firmę Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe Wiesław Podlejski w Żarkach odpowiada wszystkim wymogom określonym w ustawie pzp oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru.

W postępowaniu nie wykluczono wykonawców, żadna z ofert nie została odrzucona. Umowa w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 1 a) ustawy Prawo zamówień publicznych w dniu 26.01.2021r. w siedzibie Gminy Żarki, ul. Kościuszki 15/17, 42-310 Żarki.

                                 W niniejszym postępowaniu złożono poniższe oferty:

 

L.p.

Nazwa firmy

cena

pkt

Czas reakcji

pkt

Termin płatności

pkt

suma

1.

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe

Wiesław Podlejski

42-310 Żarki,
ul. Astrów 12

632 287,80zł

60

12h

30

30 dni

10

100

                                       Dziękujemy za udział w przetargu.

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy w Żarkach. Data utworzenia: 2021-01-22.
Wprowadził do systemu: Aneta Nowakowska. Data wprowadzenia: 2021-01-22 10:55:16.
Zatwierdził do publikacji: Aneta Nowakowska. Data publikacji: 2021-01-22 10:55:16.
czytano: 65 razy, id: 5659
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2021-01-22
Nowa wiadomość
Aneta Nowakowska

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2021