Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkisobota, 16 stycznia 2021 r.

imieniny: Waleria, Włodzimierz

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Protokół z Komisji Rewizyjnej w dniu 21 września 2020

Strona główna » Rada Miejska » Protokoły z komisji » Protokół z Komisji Rewizyjnej w dniu 21 września 2020

Protokoł z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żarkach odbytego w dniu 21 września 2020 roku w sali narad UMiG Żarki

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W posiedzeniu komisji uczestniczyli jej członkowie oraz goście zaproszeni/lista obecności w załączeniu/.Obradom przewodniczył radny A. Zieliński- przewodniczący komisji.

Porządek posiedzenia :

1.Analiza informacji o wykonaniu budżetu Gminy Żarki za I półrocze br.

2.Analiza kosztów oświaty za I półrocze br.

3.Stan zadłużenia gminy za I półrocze br.

4.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Żarki.

5.Wizytacja wybranej inwestycji/basen/

6.Sprawy różne,bieżące

Otwarcia posiedzenia dokonał przewodniczący komisji stwierdzając quorum ;proponowany porządek obrad został rozszerzony o punkt 4/zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie/.Komisja przystąpiła do realizacji porządku obrad.

ad.1. i ad.3Informację o wykonaniu budżetu  w tym o stanie zadłużenia Gminy przedstawiła Skarbnik Gminy. Komisja po przedyskutowaniu  przyjęła jednogłośnie informację o wykonaniu budżetu za I półrocze br.

ad.2Informację o wykonaniu budżetu oświaty za I półrocze br/52,7 %/ przedstawiła Skarbnik Gminy oraz Z-ca Burmistrza J. Grabowski. Komisja po przedyskutowaniu przyjęła informację.

ad.4.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy przedstawiła Skarbnik Gminy. Komisja po przedyskutowaniu -projekt zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie.

ad.6 W sprawach różnych, bieżących członkowie komisji zadawali pytania z zakresu gosp. komunalnej. Odpowiedzi udzielała P. Zamorska - kier. ref. gosp. komunalnej.

ad.5.Komisja udała się na wizytację inwestycji przy ul.Wierzbowej/basen/,gdzie wykonawca i projektant zapoznali radnych z zaawansowaniem prac. Termin zakończenia zadania-listopad br. Na tym posiedzenie komisji zakończono.-

Protokołowała :                                                                                                             Przewodniczył :

B.Ochocka                                                                                                        ALOJZY ZIELIŃSKI           

insp. ds Rady                                                                                                   PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy w Żarkach. Data utworzenia: 2021-01-12.
Wprowadził do systemu: Mariusz Nowak. Data wprowadzenia: 2021-01-12 12:32:10.
Zatwierdził do publikacji: Mariusz Nowak. Data publikacji: 2021-01-12 12:32:10.
czytano: 28 razy, id: 5644
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2021-01-12
Nowa wiadomość
Mariusz Nowak

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2021