Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Sesja RM 30.11.2020

Wyświetl stronę główną » Rada Miejska » Postanowienia o zwołaniu sesji » Sesja RM 30.11.2020

Podtytuł: Postanowienie Nr XXII/2020 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie zwołania XXII sesji Rady Miejskiej w Żarkach

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tj.  Dz. U. 2020r. ,poz.713 / - p o s t a n a w i a m :

Zwołać na dzień  30 listopada  2020 roku, o godzinie 11.00 w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Żarkach, XXII sesję Rady Miejskiej w Żarkach.

Proponowany  porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.Sprawozdanie  Burmistrza Miasta i Gminy Żarki o pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał.
4.Informacja przewodniczących komisji stałych o pracy w okresie międzysesyjnym.
5..Uchwalenie zmian w WPF na lata 2020-2028.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu.
7.Uchwalenie zmian w budżecie Gminy Żarki.
8.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
9.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych.
11.Uchwalenie Programu współpracy gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku.
12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji członka Komisji ds Socjalnych i Społecznych Rady Miejskiej w Żarkach.
13.Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i wnioskach radnych.
14.Sprawy różne, bieżące.
15.Zamknięcie obrad XXII sesji.
                        
                                

                                Przewodniczący Rady Miejskiej
                                          Mariusz Pompa

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje

Rejestr zmian

2020-11-23 14:38

Dodanie artykułu - Katarzyna Kulińska-Pluta

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.