Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkisobota, 16 stycznia 2021 r.

imieniny: Waleria, Włodzimierz

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Postanowienie Nr XXII/2020 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie zwołania XXII sesji Rady Miejskiej w Żarkach

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tj.  Dz. U. 2020r. ,poz.713 / - p o s t a n a w i a m :

Zwołać na dzień  30 listopada  2020 roku, o godzinie 11.00 w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Żarkach, XXII sesję Rady Miejskiej w Żarkach.

Proponowany  porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.Sprawozdanie  Burmistrza Miasta i Gminy Żarki o pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał.
4.Informacja przewodniczących komisji stałych o pracy w okresie międzysesyjnym.
5..Uchwalenie zmian w WPF na lata 2020-2028.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu.
7.Uchwalenie zmian w budżecie Gminy Żarki.
8.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
9.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych.
11.Uchwalenie Programu współpracy gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku.
12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji członka Komisji ds Socjalnych i Społecznych Rady Miejskiej w Żarkach.
13.Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i wnioskach radnych.
14.Sprawy różne, bieżące.
15.Zamknięcie obrad XXII sesji.
                        
                                

                                Przewodniczący Rady Miejskiej
                                          Mariusz Pompa

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Barbara Ochocka-Chajduk. Data utworzenia: 2020-11-23.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2020-11-23 14:38:30.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2020-11-23 14:38:30.
czytano: 176 razy, id: 5596
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-11-23
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2021