Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiczwartek, 29 października 2020 r.

imieniny: Angela, Przemysław

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: w sprawie konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz uchwały nr XLII/280/2010 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 29 października 2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zarządzam co następuje:
§ 1. 
Ogłosić w biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach informacji o spotkaniu konsultacyjnym w sprawie omówienia z przedstawicielami organizacji pozarządowych i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie: dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
§ 2. 
Celem konsultacji jest poznanie opinii i ewentualnych uwag co do projektu uchwały wymienionej w §1.
§ 3. 
Przedmiotem konsultacji jest omówienie projektów uchwal wymienionych w §1 z organizacjami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 4. 
Spotkanie zostanie przeprowadzone w formie otwartej dyskusji.
§ 5. 
Termin konsultacji ustalam na dzień 16 października 2020r. od godz. 9.00 do godz. 10.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach.
§ 6. 
Wykonanie Zarządzenia powierzam kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji.
§ 7. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy w Żarkach. Data utworzenia: 2020-10-15.
Wprowadził do systemu: Mariusz Nowak. Data wprowadzenia: 2020-10-15 14:30:07.
Zatwierdził do publikacji: Mariusz Nowak. Data publikacji: 2020-10-15 14:30:07.
czytano: 71 razy, id: 5564
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-10-15
Nowa wiadomość
Mariusz Nowak

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020