Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiśroda, 23 września 2020 r.

imieniny: Bogusław, Tekla

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Zarządzenie Nr 48/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie: powołania Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 t.j. ) oraz art. 4(1) ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2019.2277 t.j.) zarządzam, co następuje:

§ 1
Powołuję z dniem 29 lipca 2020 roku Panią Martynę Kyc-Kręciwilk na Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
§ 2
Zakres obowiązków Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych określa załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 3
Traci moc Uchwała nr 11 Zarządu Miejskiego w Żarkach z dnia 03.08.2001r. w sprawie powołania Pełnomocnika Zarządu Miejskiego do Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
§ 4
Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Dominika Horoszko. Data utworzenia: 2020-09-11.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2020-09-11 14:46:20.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2020-09-11 14:46:20.
czytano: 84 razy, id: 5548
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-09-11
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020