Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiśroda, 23 września 2020 r.

imieniny: Bogusław, Tekla

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY ŻARKI R.G.K. i I. 6220.01.Przyb. 2020. T.Z. z dnia 13.08.2020r.

Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z  2020r., poz.283 z poźn. zm.).

ZAWIADAMIAM

że w dniu 13.08.2020r. została wydana decyzja nr  R.G.K. i I. 6220.01.Przyb. 2020. T.Z.  określająca środowiskowe uwarunkowania  dla  przedsięwzięcia

pod  nazwą:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3809S  Przybynów – Zaborze”.

Decyzję tę wydano  po uzyskaniu opinii:
•    Regionalnego  Dyrektora  Ochrony Środowiska w Katowicach ,
•    Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Myszkowie,
•    Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu ,

oraz po podjęciu w tej sprawie postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko dla tej inwestycji.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie go na:
•      tablicach  ogłoszeń UMiG Żarki w Przybynowie  oraz w  Zaborzu.
•      tablicy ogłoszeń  Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach,
oraz :  
•     w pobliżu  miejsca planowanego przedsięwzięcia,
•     w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach .  
 A także
•    w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy  Poraj.

Z treścią ww. decyzji i dokumentacją sprawy można zapoznać się w pokoju nr 2 Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach, ul. Kościuszki 15/17, 42-310 Żarki. w godzinach od 730 do 1500 .
Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego  ogłoszenia. Niniejszego obwieszczenia dokonano w dniu 13.08. 2020r. .

Burmistrz
mgr Klemens PODLEJSKI

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy w Żarkach. Data utworzenia: 2020-08-13.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2020-08-13 15:06:42.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2020-08-13 15:06:42.
czytano: 134 razy, id: 5519
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-08-13
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020