Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiponiedziałek, 6 lipca 2020 r.

imieniny: Dominika, Łucja

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Zarządzenie Nr 34 /2020 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 01 czerwca 2020 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.2204 ze zm.) oraz w wykonaniu uchwały Nr  XIX/122/2020

Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres oznaczony do 3 lat zarządzam, co następuje:

1.Przeznacza się do dzierżawy nieruchomości stanowiące własność Gminy Żarki, zamieszczone w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.Wykaz, o którym mowa w pkt 1 podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach w okresie od 04 czerwca 2020 r. do dnia 26 czerwca 2020 roku a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych tut. Urzędu.

3.Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu  Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego.

4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Pełna treść zarządzenia wraz z załącznikiem w dokumencie poniżej.

Informacje o artykule Źródło informacji: Ola Marchewka. Data utworzenia: 2020-06-02.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2020-06-02 13:21:34.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2020-06-02 13:21:34.
czytano: 106 razy, id: 5454
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-06-02
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2020-06-02
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020