Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiponiedziałek, 6 lipca 2020 r.

imieniny: Dominika, Łucja

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY ŻARKI R.G.K. i I. 6220.01.Żar. 2019. T.Z. z dnia 01.06.2020r.

Strona główna » Ogłoszenia » Ogłoszenia z zakresu ochrony środowiska » OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY ŻARKI R.G.K. i I. 6220.01.Żar. 2019. T.Z. z dnia 01.06.2020r.

Podtytuł: w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa instalacji do przetwarzania odpadów z baterii ( odpady produkcyjne, części baterii i zużyte baterie) o maksymalnej całkowitej wydajności 27 370Mg/rok” przewidzianego do realizacji na działce nr geod. 3279/23 obręb Żarki .

Zgodnie z art.10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania  administracyjnego ( t.j. Dz.U.2020.256 z póź. zm.)

ZAWIADAMIAM,

że w dniu 26.05.2020r. do tut. organu wpłynął wniosek firmy ENERIS B&R   Sp. z o.o. ul. Koszykowa 65,  00-667 Warszawa  dotyczący  umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod  nazwą:

„Budowa instalacji do przetwarzania odpadów z baterii ( odpady produkcyjne, części baterii i zużyte baterie) o maksymalnej całkowitej wydajności 27 370Mg/rok”  przewidzianego do realizacji na działce nr geod. 3279/23 obręb Żarki .

W dniu  10.10.2019r.  firma  ENERIS B&R   Sp. z o.o. ul. Koszykowa 65,  00-667 Warszawa  zwróciła się do tut. organu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia .

W dniu 22.10.2019r.   Burmistrz Miasta i Gminy Żarki wydał  postanowienie  nr R.G.K. i I. 6220.01.Żar. 2019 T.Z.     o zawieszeniu postępowania administracyjnego  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia   do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z   art.  105 §  2  ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego  organ administracji publicznej może umorzyć postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz gdy nie jest to sprzeczne z interesem społecznym. Niniejsze zawiadomienie ma na celu wykonania przez tut. organ tej regulacji.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie go na:

  •   tablicy  ogłoszeń najbliższej w miejsca planowanego przedsięwzięcia,
  •   tablicy ogłoszeń  Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach,

oraz :

  •   w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia,
  •  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach. 

W terminie 7 dni strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i wnieść ewentualne uwagi.

Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego  ogłoszenia. Niniejszego obwieszczenia dokonano w dniu 01.06. 2020r. .

 

Burmistrz Miasta i Gminy Żarki

mgr Klemens Podlejski

Informacje o artykule Źródło informacji: Tadeusz Zamorowski. Data utworzenia: 2020-06-01.
Wprowadził do systemu: Mariusz Nowak. Data wprowadzenia: 2020-06-01 09:23:07.
Zatwierdził do publikacji: Mariusz Nowak. Data publikacji: 2020-06-01 09:23:07.
czytano: 242 razy, id: 5450
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-06-01
Nowa wiadomość
Mariusz Nowak

Strona główna

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020