Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiponiedziałek, 6 lipca 2020 r.

imieniny: Dominika, Łucja

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: UCHWAŁA NR XIX/121/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACHnz dnia 27 maja 2020 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żarki w 2020 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,art. 40,art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 11a ust. 1, 2, 3, 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 122z późn. zm.) po zaopiniowaniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myszkowie, działające na obszarze Gminy Żarki organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich, działających na obszarze Gminy Żarki, Rada Miejska w Żarkach uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żarki w 2020 roku, w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Żarki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  Miasta i Gminy Żarki .
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarkach
Mariusz Pompa

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Ola Marchewka. Data utworzenia: 2020-05-28.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2020-05-28 12:57:09.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2020-05-28 12:57:09.
czytano: 132 razy, id: 5448
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-05-28
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2020-05-28
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2020-05-28
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020