Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiponiedziałek, 6 lipca 2020 r.

imieniny: Dominika, Łucja

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta i Gminy Żarki Klemensa Podlejskiego od 2 marca do 27 maja 2020 r.

9 – 11 marca – udział w spotkaniu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego w Ustroniu.  

13 marca – udział w sztabie zarzadzania kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Myszkowie
 
17 marca – udział w zarządzie Stowarzyszenia PPJ w Janowie (online)

8 kwietnia - ogłosiłem II przetarg ograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żarki. Przetarg nie odbył się

21 kwietnia – przekazanie przyłubic dla stacji pogotowia w Żarkach oraz pracowników UMIG

23 kwietnia – Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Żarkach. Dokonano zmian w budżecie w zakresie:
1. Zwiększa się dochody o kwotę 348.388 zł, z tego:
- zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 549.845 zł (kwota po zmianie 8.104.903 zł)
- zmniejszenie dochodów z tytułu dzierżawy stanowisk na placu targowym o kwotę 200.000 zł w związku z ograniczeniem handlu na czas epidemii (dochody  z dzierżawy po zmianie 1.320.000 )
- zmniejszenie dochodów z tytułu udziałów w PIT o kwotę 2.007 zł ( po zmianie 5.865.012 zł)
- zwiększenie z tytułu  pomocy finansowej powiatu myszkowskiego na dofinansowanie zakupu rocznego abonamentu wspomagającego działania OSP z terenu gminy Żarki 550 zł

2. Zwiększa się wydatki o kwotę 512.603,34 zł, z tego:
- wydatki majątkowe dokumentacja projektowa na ul. Majową i ul. Ogrodową w Kotowicach 113.000 zł oraz na drogę gminną Wysoka Lelowska - Żarki Letnisko 113.000 (zadania nie zrealizowane w 2019 r.)
- wydatki bieżące na utrzymanie i remonty dróg gminnych 95.667,09 zł.
- zwiększenie wydatków na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod drogi o kwotę 100.000 zł
- zwiększenie wydatków na  plany zagospodarowania przestrzennego  o 7.500 zł (na wykonanie projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Wysoka Lelowska)
- zwiększenie wydatków na OSP z dotacji powiatu o kwotę 550 zł
- zwiększenie wydatków z niewykorzystanych środków na rachunku na dzień 31.12.2019 r. : na Klub dziecięcy o kwotę 2.886,25 zł, na gospodarkę odpadami o 77.173,26 zł, na profilaktykę przeciwalkoholową o 25.068,86 zł.
3. Zwiększa się przychody  o kwotę 190.554,34 zł, z tego:
-  z nie wykorzystanych  środków na rachunku na dzień 31 grudnia 2019 102.242,12 zł, w tym z opłat za gospodarowanie odpadami 77.173,26  zł oraz z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 25.068,86 zł
- z nie wykorzystanych  środków z UE na rachunku na dzień 31 grudnia 2019 roku na realizację projektu „Utworzenie Klubu Dziecięcego 80.356,37 zł
- ze spłaty pożyczki planowanej do udzielenia dla OSP Żarki na zakup instrumentów 26.339 zł,
- umorzenie pożyczki z 2019 roku dla LKS na budowę placów zabaw – zmniejszenie o 18.383,03 zł

4. Zwiększa się rozchody na udzielenie pożyczki  dla orkiestry OSP Żarki na zakup instrumentów 26.339 zł.


27 kwietnia – częściowe odmrożenie urzędu. Na terenie magistratu mogło przebywać 5 petentów, wyznaczono jedno wejście do urzędu od ul. T. Kościuszki, kasa czynna w godzinach od 8.00 do 12.00.

4 maja – odmrożenie zwiedzania Starego Młyna w Żarkach i możliwości wypożyczenia książek z bibliotek

4 maja –  spotkanie online w ramach Zarządu Stowarzyszenia Jurajska Ryba

8 maja – videokonferencja Prezydium Konwentu Burmistrzów i Wójtów

12 maja – narad robocza przy basenie, co tydzień we wtorek odbywają się tam regularnie spotkanie: wykonawcy, projektanta, inspektora nadzoru, ze strony urzędu biorą w nim udział: kierownik Joanna Zamorska,  zastępca burmistrza Jakub Grabowski, i ja.

14 maja –  zwiększono do 8  limit osób przebywających na terenie żareckiego urzędu. Wydłużono godziny pracy kasy do 13.30.

15 maja – spotkanie online w ramach Zarządu Stowarzyszenia Jurajska Ryba

19 maja – narada budowy przy basenie

19 maja – spotkanie z dyrektor przedszkola Lidią Szczepańkiewicz w sprawie otwarcia przedszkola i żłobka

19 maja – przekazanie dziesięciu profesjonalnych masek z filtrami dla pracowników stacji pogotowia ratunkowego w Żarkach i pracowników UMIG Żarki.  Sprzęt zakupiono z środków Budżetu Miasta i Gminy Żarki. Celem jest zabezpieczenie pracowników służby medycznej, którzy są najbliżej naszych mieszkańców.

20 maja – spotkanie z dyrektorem SP w Żarkach Tadeuszą Pakułą w zakresie przygotowania placówki do przyjęcia uczniów klas I-III

21 maja – videokonferencja Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

22 maja – podpisanie protokołu pokontrolnego w obecności pracowników Urzędu Kontroli Skarbowej w zakresie zadania budowa zaplecza
25 maja - w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach z inicjatywy Śląskiego Związku Gmin i Powiatów,  odbyła się uroczysta, okolicznościowa Msza Święta, celebrowana przez Jego Ekscelencję Arcybiskupa Wiktora Skworca, Metropolitę Katowickiego z udziałem biskupów diecezjalnych oraz samorządowców województwa śląskiego, w związku z przypadającą w maju 2020 roku trzydziestą rocznicą restytucji samorządu terytorialnego w Polsce.

 

PRZETARGI
Przetarg odpady komunalne

W dniu 17 lutego ogłosiłem przetarg na Transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Żarki. W dniu 19 marca dokonano otwarcia ofert. Wpłynęły trzy oferty:
1)    PZOM STRACH  Konopiska – kwota  3 161 616,84 zł
2)    P.H.U. REKO Jakub Ciupiński Myszków – kwota 2 412 774,00 zł
3)    P.U.K. „TAMAX” SĘDZISZOW – kwota  3 242 190,00 zł
Gmina Żarki zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 2 497 000,00 zł. Termin wykonania do  31.12.2021r.
W dniu 28 kwietnia wybrano firmę REKO Jakub Ciupiński Myszków – kwota 2 412 774,00 zł. W dniu 8 maja wpłynęło odwołanie od PZOM STRACH. Wszystkie terminy uległy zawieszeniu aż do wydania postanowienia przez Krajową Izbę Odwoławczą.

Regionalna Trasa Rowerowa
Dwie gminy - Żarki i Olsztyn - we współpracy przygotowały projekt budowy Regionalnej Trasy Rowerowej łączącej atrakcyjne jurajskie fragmenty obu gmin.  W efekcie uzyskały dofinansowanie unijne w wysokości 6 412 204,38 zł. Całość projektu wynosi 8 969 279,35 zł.
Projekt nosi tytuł „Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej (RTR) na odcinku Zrębice, Krasawa – Gmina Olsztyn; Suliszowice, Jaroszów – Gmina Żarki.
W ostatnim tygodniu marca został w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego wybrany projekt do dofinansowania w ramach konkursu z poddziałania 4.5.3 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – konkurs, typ 3. Rozwój sieci regionalnych tras rowerowych. Dostępnych  było  ponad 15,3 mln zł i wybrano 2 projekty, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną. Jeden projekt został zgłoszony przez Miasto Ustroń, drugi przez Gminę Olsztyna będącą liderem projektu partnerskiego z Gminą Żarki.
Przetarg jest już ogłoszony w ramach formuły „zaprojektuj i wybuduj” przez lider projektu, czyli Gminę Olsztyn. Czas na składanie ofert do 30 czerwca.
Przedmiot zamówienia podzielono na części:
Część I: Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej (RTR) na odcinku Zrębice-Krasawa-Gmina Olsztyn o długości 5,618 km, szerokość trasy 2,65 m, nawierzchni asfaltobetonowa, odwodnienie, jedno miejsce odpoczynku rowerzysty. Termin realizacji: do 30.04.2023 r.
Część II: Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej (RTR) na odcinku granica Gminy Olsztyn – Żarki, Suliszowice Wieś o dł. 2,35 km, szerokość 2,65 m, nawierzchnia asfaltobetonowa, odwodnienie, miejsce odpoczynku rowerzysty Termin realizacji: do 31.12.2022 r.
Części III: Budowa trasy rowerowej w ciągu ,,RTR Nr 17" na odcinku Suliszowice-Jaroszów z ,,MOR”. Wykonanie robót budowlanych trasy rowerowej w pasie drogowym drogi gminnej – nawierzchnia asfaltobetonowa szer. 2,65 m łącznej dl. 2,265 km. Termin realizacji:  do 31.12.2022 r.
Zapytania ofertowe
 

Rowery
W dniu 30 stycznia zostały złożone oferty cenowe na przeprowadzenie pilotażowego wdrożenia systemu roweru miejskiego na terenie Gminy Żarki i Gminy Myszków leżących na terenie powiatu myszkowskiego. Wpłynęła 1 oferta od  Nextbike Polska S.A. za kwotę 157 440,00 zł za okres 4 miesięcy. System zacznie działać z dniem 1 czerwca  do końca września 2020.  Powstaną cztery stacje, każda będzie wyposażona w terminal z panelem informacyjnym i sterującym oraz w 12 stojaków rowerowych i 8 rowerów. Za zadanie opowiada żarecki magistrat, pomysł wsparli radni Powiatu Myszkowskiego, Rady Miasta Myszkowa oraz radni Rady Miejskiej w Żarkach. Koszty pokrywają gminy Myszków i Żarki oraz Starostwo Powiatowe w Myszkowie.
W efekcie powstaną cztery stacje rowerowe: dwie w Żarkach (na Nowym Rynku przy przystankach i w Leśniowie na terenie Turystycznej Frajdy) oraz dwie w Myszkowie (przy dawnym dworcu PKS oraz w obrębie Kompleksu Sportowego Dotyk Jury). Każda stacja wyposażona będzie w terminal z panelem informacyjnym i sterującym, 12 stojaków rowerowych i  8 rowerów. Zarejestrowani uczestnicy będą mieli całodobowy dostęp do systemu wypożyczalni. W ramach systemu zostanie przygotowana, prowadzona i aktualizowana strona internetowa systemu oraz modułu rejestracyjnego oraz telefoniczne całodobowe biuro obsługi klientów.
Okres wynajmu roweru przez jedną osobę nie może przekraczać 12 godzin bez przerwy. Ustalono cennik wynajmu rowerów: do 30 min - 0 zł, od 31 do 60 minut - 1 zł, od 61 do 120 minut - 2 zł, od 121 do 180 minut - 3 zł, od 181 do 240 minuty i każda kolejna godz. - 4 zł.  Opłata za przekroczenie 12 godzin wypożyczenia 200 zł.

Ścieżka przy stawie                 
 W dniu 4 maja dokonano otwarcia ofert w ramach czwartego już zapytania ofertowego o realizację zadania „Budowa Ścieżki Edukacyjnej - Staw w Żarkach przy ul. Wierzbowej. „ Wpłynęły trzy  oferty:
P.H.U.B. "MARMADEX" Marcin Sosnecki  Myszków za kwotę 70 000,00 zł
INGBERG Sp. z o.o.  Kraków za kwotę 73 000,00 zł
JALPOL Sp. z o.o. Sosnowiec za kwotę 126 690,00  zł
Gmina Żarki na sfinansowanie zamówienia  zamierza przeznaczyć 74 000,00 zł, termin wykonania do  30.06.2020r. Zadnie jest współfinasowane z RLGD Jurajska Ryba w wysokości 56 000,00 zł, 14 000,00 zł to wkład gminy Żarki.
Inwestycje

Plac Zabaw
W Suliszowicach przy świetlicy został zamontowany nowy plac zabaw nowej generacji, dominują urządzenia metalowe, bardziej trwałe. Wśród nich znalazły się: huśtawka pojedyńcza, huśtawka pojedyńcza typu ważka, zjeżdżalnia z podestem, bujak, sześcian gimnastyczny i kółko i krzyżyk.  Zadnie było realizowane z środków budżetu Gminy Żarki. Wartość zamówienia wynosi 17 583,59 zł. Plac zabaw został ulokowany przy Wielofunkcyjnym Centrum Rozwoju Wsi w centrum miejscowości.

BASEN
Trwają prace przy rewitalizacji niecki basenowej w Żarkach oraz terenu przyległego. Wykonane są prace ziemne, został odkryta powierzchnia z płyt, rozebrano boczne ścianki, wykonano uzbrojenie płyty dennej niecki basenu.
Zadanie realizuje Gmina Żarki z udziałem dotacji unijnej w wysokości do 95 proc. kosztów kwalifikowanych. Zgodnie z umową prace mają być wykonane do końca listopada 2020 r.– Koszt zadania to 3 071 145,18 zł. Zadanie wykonuje wyłoniona w przetargu firma P.H.U.B. MARMADEX.
Gmina Żarki na realizację zadania uzyskała dotację w ramach konkursu w zakresie Rewitalizacji oraz infrastruktury społecznej i zawodowej dla projektu o nazwie „Rewitalizacja obszaru rekreacji przy ul. Wierzbowej w Żarkach Gmina Żarki”. Wykonana zostanie niecka basenu wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych, powstanie ścieżka rowerowa oraz parking.
Niecka basenu (2 684,0 mkw) pozostanie w tym samym miejscu, będzie wykonana w formie wanny z betonu pogrążonej w terenie wokół której zaprojektowano deptak na którym zlokalizowano elementy małej architektury takie jak latarnie parkowe i ławki. Basen podzielono na dwie strefy: dla umiejących pływać oraz brodzik o głębokości 50 cm dla dzieci. Obie części będą połączone przejściem.  W części głębokiej zlokalizowano wysunięty pomost do skakania do wody. Wokół basenu zaprojektowano alejki parkowe o nawierzchni szutrowej oraz prysznic wolnostojący i miejsce do palenia ogniska i grillowania.
Parking wraz ze zjazdem z ul. Wierzbowej oraz odwodnieniem, będzie liczył 44 miejsca postojowe – w tym 8 dla osób niepełnosprawnych. Powstanie ścieżka rowerowa asfaltowa o szerokości 3 m biegnącą wzdłuż zachodniej granicy terenu wraz z zjazdami z ulic Wierzbowej i Sosnowej. Ponadto wykonane zostanie oświetlenie terenu kąpieliska.

Dotacje
Remiza w Jaworzniku

Projekt pod nazwą Termomodernizacja budynku OSP w Jaworzniku otrzymał pozytywną ocenę formalną. Czekamy na ocenę merytoryczną i decyzję czy projekt otrzyma dofinansowanie
 

Inicjatywa sołecka
Gmina Żarki 20 kwietnia br.  złożyła 3 wnioski o dofinansowanie budowy placów zabaw w sołectwach Ostrów, Suliszowice, Przybynów. Wnioski złożone do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w ramach konkursu Inicjatywa Sołecka.  Szacunkowa wartość każdego wniosku 25 345 zł, dofinansowanie 20 000 zł, wkład gminy 5 345 zł.

Doposażenie dla Orkiestry Dętej
Zrealizowane zostało zadanie pn.  „Doposażenie orkiestry dętej funkcjonującej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarkach poprzez zakup instrumentów oraz elementów wyposażenia.” Zakupiono:
Po dwa komplety: flet poprzeczny wraz z pulpitem, puzon, waltornia,
Po trzy komplety: klarnet wraz z pulpitem
Po 1 sztuce: sztabki chimey, keyboard, bęben oraz nosidło do bębna, przenośny zestaw nagłośnieniowy oraz mikrofon z okablowaniem
Wartość zadania 26 339 zł, Dofinansowanie 24 941zł, Wkład własny 1 398 zł
Wniosek w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objęte PROW na lata 2014-2020 złożono do Partnerstwa Północnej Jury w Janowie, zrealizowany został przez Ochotniczą Straż Pożarną w Żarkach.

COVID – 19
W dniu 12 marca skierowaliśmy do mieszkańców po raz pierwszy w historii samorządu prośbę o izolację.
Z dniem  13.03. zostały wprowadzone ograniczenia w Urzędzie Miasta w zakresie przyjmowania petentów ze względu na zagrożenie koronawirusem. Obsługa odbywała się pojedynczo w wydzielonej części (wejście od strony poczty). Zamknięto kasę.  Ośrodek pomocy społecznej przyjmował tylko w sprawach pilnych. Od 16 marca urzędnicy wyłączono urząd z przyjmowania interesantów.

Dzień wcześniej, bo od  12 marca zamknięte były: Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie w Żarkach oraz wszystkie świetlice działające pod Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Żarkach, KLUB SENIORA, biblioteka miejska wraz z filiami oraz Środowiskowy Dom Samopomocy.

Klub dziecięcy zamknięto z dniem 12 marca.  Od poniedziałku 16 marca zamknięto zgodnie z decyzją rządu placówki oświatowe. Rekrutację do przedszkola i żłobka przeprowadzono zdalnie.

Pacjenci SP ZOZ korzystali z poradni tylko w bardzo pilnych sprawach. Recepty  i L4 wydawane są po kontakcie telefonicznym.

Od 26 marca ponowie zaczął działać targ z zachowaniem obostrzeń sanitarnych. Dezynfekcja placu targowego wraz z ulicą Piaski jest przeprowadzana przed targami w środy i soboty. Sprzedający otrzymują informacje na piśmie w zakresie zasad handlu na targowiskach i bazarach wynikające z aktualnych rozporządzeń i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie targowisk i bazarów. Zarówno w środy, jaki i soboty opiekę nad Żareckimi Jarmarkami sprawuje Straż Miejska. Bywa również policja. Każdorazowo w ramach targu prowadzone są rozmowy przez strażników miejskich na temat: zachowania dystansu, noszenia maseczki i rękawic, dezynfekcji. Strażnicy przypominają zarówno sprzedającym, jak i kupującym o konieczności zachowania dystansu.
Wśród podejmowanych działań są m.in. rozdawane są środki ochrony indywidualnej sprzedającym i kupującym. Wyposażono toalety w płyny dezynfekujące, środki ochrony.

Od 27 kwietnia wprowadzono zarządzenie, które pozwala na przebywanie  pięciu petentów na terenie urzędu i otwarcie kasy. Od 18 maja może przebywać 8 petentów, a kasa pracuje w godz. 8.00 do 13.30.

Od 4 maja wznowiły działalność biblioteki i muzeum Stary Młyn.

Wybory prezydenckie 2020
Pierwotny kalendarz wyborczy rozpoczął swój bieg od dnia 16 marca 2020 roku. Urząd po kolei realizował zadania zgodnie z kalendarzem m.in. przyjęto i zarejestrowano zgłoszenia do komisji wyborczych, zorganizowano i przeprowadzono losowanie, podano do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów, o kandydatach itd.
W dniu 6 kwietnia do sejmu wpłynął projekt ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.
Wprowadzał on wiele zmian w zakresie procesów wyborczych m.in. przewidywał jedynie głosowanie korespondencyjne. Praca nad ustawą zakończono w dniu 9 maja . Niemniej jednak w trakcie tego okresu próbowano nakładać na burmistrzów, wójtów, prezydentów obowiązek związany z przekazaniem danych ze spisu wyborców poczcie polskiej.
Pierwsze pismo w tym zakresie które wpłynęło do Urzędu z Poczty Polskiej nie miało podstawy prawnej, tym samym burmistrz odmówił przekazania danych.
W dniu 9 maja weszło w życie rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych w sprawie przekazania spisu wyborców. Wynikał z niego obowiązek przekazania w tym samym dniu danych ze spisu wyborców poczcie polskiej.
W gminie Żarki zastosowano się do zapisów rozporządzenia. W sobotę dnia 9 maja wysłano za pośrednictwem platformy ePuap spisy wyborców.
Zgodnie z rozporządzeniem spisy należało również dostarczyć na nośniku zewnętrznym do regionu  sieci Poczty Polskiej w Katowicach.
Ostatecznie spis wyborców nie został przedłożony u operatora na nośniku zewnętrznym gdyż w obieg prawny zaczęto wprowadzać inne rozwiązania, które do dzisiejszego dnia nie są uchwalone.
 

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy w Żarkach. Data utworzenia: 2020-05-28.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2020-05-28 11:28:21.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2020-05-28 11:28:21.
czytano: 64 razy, id: 5440
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-05-28
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020