Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiczwartek, 28 maja 2020 r.

imieniny: Augustyna, Jaromira

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Zawiadamiam, że w dniu 27 maja 2020 r ,o godzinie 9.00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji Rady w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Żarkach.

Porządek posiedzenia:
1 .Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie :
a/ regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żarki.
b/szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
c/ wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
d/ zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających kompostownik przydomowy.
e/ określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żarki w 2020 roku.
f/ wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres oznaczony do 3 lat.
g/ zamiaru likwidacji Filii nr 1 Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarkach.
h/ zmian w uchwale Nr XIV/89/2015 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie opłaty targowej.
i/ regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Żarki.
j/ zmian w uchwale Nr XXV/185/2016 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 28 października 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2.Sprawozdanie z działalności ŚDS w Żarkach za 2019 r.
3.Sprawozdanie z działalności MGOPS w Żarkach wraz z  oceną zasobów pomocy społecznej za 2019r  dla Gminy Żarki.
4.Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku.
5.Sprawy różne, bieżące.

Żarki,dnia 18 maja 2020 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Mariusz Pompa

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Barbara Ochocka-Chajduk. Data utworzenia: 2020-05-19.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2020-05-19 08:26:27.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2020-05-19 08:26:27.
czytano: 154 razy, id: 5436
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-05-19
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020