Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiwtorek, 29 września 2020 r.

imieniny: Michalina, Michał

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Postanowienie Nr XVII/2020 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie: zwołania XVII sesji Rady Miejskiej w Żarkach

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tj.  Dz. U. 2019r. ,poz.506 ze zm. / - p o s t a n a w i a m: Zwołać na dzień  2 marca 2020 roku, o godzinie  10.00 w sali narad  UMIG Żarki  - XVII sesję Rady Miejskiej w Żarkach.

Proponowany  porządek obrad:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.Sprawozdanie  Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał.
4.Informacja przewodniczących komisji stałych o pracy w okresie międzysesyjnym.
5.Uchwalenie zmian w budżecie Gminy Żarki
6.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat od właścicieli nieruchomości którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz od właścicieli nieruchomości, którzy nie  są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.
7.Uchwalenie zmian w uchwale XV/96/2019 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie dokonania wyboru  metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
8.Uchwalenie zmian w uchwale XV/97/2019 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 grudnia 2029 roku w sprawie określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców-od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
9.Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2021 rok.
10.Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki dla obszaru sołectwa Wysoka Lelowska.
11.Uchwalenie planów pracy Rady i stałych komisji Rady na 2020 rok.
12.Uchwalenie zmian w uchwale Nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie określenia liczby członków w stałych komisjach Rady Miejskiej w Żarkach oraz ustalenia ich składów osobowych.
13.Informacja Przewodniczącego Rady o  złożonych interpelacjach i wnioskach radnych.
14.Sprawy różne,bieżące.
15.Zamknięcie obrad XVII sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Mariusz Pompa

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Barbara Ochocka-Chajduk. Data utworzenia: 2020-02-24.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2020-02-24 08:58:29.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2020-02-24 08:58:29.
czytano: 366 razy, id: 5388
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-02-24
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020