Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkisobota, 29 lutego 2020 r.

imieniny: Lech, Lutomir

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Protokół. Komisje wspólne 30.12.2019

Strona główna » Rada Miejska » Protokoły z komisji » Protokół. Komisje wspólne 30.12.2019

Podtytuł: Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji Rady odbytego w dniu 30 grudnia 2019 roku w sali narad UMiG Żarki

W posiedzeniu uczestniczyli radni /13/oraz goście zaproszeni/lista obecności w załączeniu/. Obradom  przewodniczył  Pan Henryk Świerdza -przewodniczący komisji Gospodarki i Mienia Rady Miejskiej w Żarkach.
Porządek obrad:
1.Zaopiniowanie  projektów  uchwał w sprawie:
a/ zmian w uchwale XV/89/2019 z dnia 29 listopada 2029 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
 b/zmian w budżecie gminy Żarki,
c/zmian w uchwale  Nr XXXV/257/2006 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 17 lutego 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
d/ ustalenia ceny za odbiór 1 m3 nieczystości ciekłych w postaci ścieków bytowych dowożonych do stacji zlewnej przez wozy asenizacyjne .
e/dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
f/określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców – od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe
2.Sprawy różne,bieżące.
ad.1 a/Projekt uchwały przedstawiła E. Kwiatkowska, insp .ds wymiaru podatku.. Radni ,po przedyskutowaniu projekt zaopiniowali pozytywnie ,jednogłośnie.
ad.1 b/Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Mucha Dorota, uzasadniając zmiany w budżecie. Po przedyskutowaniu radni projekt zaopiniowali  pozytywnie, jednogłośnie.
ad.1c/Projekt uchwały w uchwale  Nr XXXV/257/2006 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 17 lutego 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego przedstawiła J. Zemła, referent w  referacie gosp. komunalnej. Radni projekt zaopiniowali pozytywnie.
ad.1 d/Projekt uchwały był przedmiotem prac Komisji Gospodarki i Mienia w dniu 6 grudnia br. Przedstawiciele ZUK przedstawili uzasadnienie projektu. Po przedyskutowaniu radni projekt zaopiniowali pozytywnie/ 9 radnych"za",3"przeciw", 1 radny "wstrzymał się od głosu"/.
ad.1.e/.Projekt uchwały po przedyskutowaniu został przez radnych zaopiniowany pozytywnie/"za" głosowało 11 radnych,"przeciw-2 radnych/.
ad.1.f/Projekt uchwały po przedyskutowaniu został przez radnych zaopiniowany pozytywnie//"za" głosowało 11 radnych,"przeciw-2 radnych/.
ad.2.W sprawach różnych, bieżących radni nie zabierali głosu. Na tym posiedzenie komisji zakończono.-
Protokołowała :                            Przewodniczył:
Barbara Ochocka                        HENRYK ŚWIERDZA
insp. ds Rady                            PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Barbara Ochocka-Chajduk. Data utworzenia: 2020-02-11.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2020-02-11 15:49:17.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2020-02-11 15:49:17.
czytano: 63 razy, id: 5373
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-02-11
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter
z najnowszymi informacjami BIP

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020