Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkisobota, 29 lutego 2020 r.

imieniny: Lech, Lutomir

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Uchwała Nr XVI/106/2020 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 16 stycznia 2020 rokuw sprawie: nadania nazw ulic w Żarkach,

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13, art.40 ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.  z 2019 r.  poz. 506 ze zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.)  Rada Miejska w Żarkach uchwala:

                    § 1.
1.Drodze gminnej oznaczonej w ewidencji gruntów obręb Żarki jako droga o nr ew. 144 arkusz mapy 2 - nadaje się nazwę Zaklasztorze. Przebieg i granice drogi oznaczone są na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały kolorem czerwonym.
2. Ustala się przebieg dotychczasowej drogi gminnej ulicy Chryzantem położonej w obrębie Żarki poprzez przedłużenie drogi o nieruchomości o numerach ewidencyjnych 132/1,133/1, 134/1,135/3,136/1,137/1,138/1,139/4,139/6,139/8,140/1,141/1,1750,145/1,1752/1,1753/3,1754/3,1755/1,1756/3,1757/3,1758/6,1758/8,1758/10,1759/5,1759/7,1760/3,1761/3, 1762/3,1763/1,1764/3,1765/1,1766/3 położone w obrębie Żarki oznaczone na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały kolorem czerwonym;
3. Ustala się przebieg dotychczasowej drogi gminnej ulicy Konwalii położonej w obrębie Żarki poprzez przedłużenie drogi o nieruchomości o numerach ewidencyjnych 132/10,133/9, 134/7,135/10,136/7,137/7,138/7,139/14,139/20,139/26,140/7,141/7,142/5,143/5 położone w obrębie Żarki oznaczone na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały kolorem czerwonym;
4. Ustala się przebieg dotychczasowej drogi gminnej ulicy Kąkoli położonej w obrębie Żarki poprzez przedłużenie drogi o nieruchomości o numerach ewidencyjnych 132/7,133/6, 134/5,135/7,136/5,137/5,138/5,139/12,139/18,139/24,140/5,141/5,142/3,143/3 położone w  obrębie Żarki oznaczone na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały kolorem czerwonym.
                    § 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.

                    § 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Pompa

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy w Żarkach. Data utworzenia: 2020-01-20.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2020-01-20 11:11:10.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2020-01-20 11:11:10.
czytano: 155 razy, id: 5348
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-01-20
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2020-01-20
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter
z najnowszymi informacjami BIP

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020