Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiczwartek, 1 października 2020 r.

imieniny: Heloiz, Igor

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Zawiadamiam, że w dniu 30 grudnia 2019 r. o godzinie 9.00 w sali narad UMIG Żarki odbędzie się wspólne posiedzenie komisji Rady.

Proponowany porządek posiedzenia:
a/zmian w WPF na lata 2019-2024,
b/zmian w budżecie Gminy Żarki,
c/ zmian w uchwale Nr XXXV/257/2006 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 17 lutego 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
d/ ustalenia ceny za odbiór 1 m3 nieczystości ciekłych w postaci ścieków bytowych dowożonych do stacji zlewnej przez wozy asenizacyjne
e/dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
f/określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców – od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.        
II. Sprawy różne, bieżące

Żarki,dnia 17 grudnia 2019 r                Biuro

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Barbara Ochocka-Chajduk. Data utworzenia: 2019-12-17.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2019-12-17 12:18:00.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2019-12-17 12:18:00.
czytano: 222 razy, id: 5313
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-12-17
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020