Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiponiedziałek, 27 stycznia 2020 r.

imieniny: Aniela, Julian

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Uchwała Nr XIV/90/2019 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie: Programu współpracy gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 688 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Rada Miejska w Żarkach uchwala, co następuje:
§1.
Uchwala się Program Współpracy gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.
§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Żarki oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Żarki.  

 

Kategoria główna artykułu to: Uchwały Rady Miejskiej 2019r..

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje o artykule Źródło informacji: Agnieszka Skorupa. Data utworzenia: 2019-12-06.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2019-12-06 15:21:20.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2019-12-06 15:21:20.
czytano: 58 razy, id: 5299
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-12-06
Aktualizacja wiadomości
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter
z najnowszymi informacjami BIP

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020