Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkisobota, 6 czerwca 2020 r.

imieniny: Laura, Laurenty

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Postanowienie Nr XIV/2019 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie : zwołania XIV sesji Rady Miejskiej w Żarkach. Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. 2019r. ,poz.506 ze zm. / - p o s t a n a w i a m : Zwołać na dzień 29 listopada 2019 roku, o godzinie 10.00 w sali narad UMIG Żarki - XIV sesję Rady Miejskiej w Żarkach.

Proponowany  porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.Sprawozdanie  Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał.
4.Informacja przewodniczących komisji stałych o pracy w okresie międzysesyjnym.
5.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok
6.Uchwalenie  Programu współpracy gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku
7.Uchwalenie zmian w budżecie Gminy Żarki.
8.Informacja Przewodniczącego Rady o  złożonych interpelacjach i wnioskach radnych.
9.Sprawy różne,bieżące.
10.Zamknięcie obrad XIV sesji.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Mariusz Pompa

 

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Barbara Ochocka-Chajduk. Data utworzenia: 2019-11-19.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2019-11-19 08:49:32.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2019-11-19 08:49:32.
czytano: 203 razy, id: 5278
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-11-19
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020