Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiwtorek, 14 lipca 2020 r.

imieniny: Kamil, Kamila

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: dot. przetargu nieograniczonego pn. Rewitalizacja obszaru rekreacji przy ul. Wierzbowej w Żarkach

Na podstawie art. 86, ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j. z dnia 2018.10.16) Zamawiający podaje poniższe informacje:

1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – to 2 664 510,00 zł;

2. Lista firm:

L.p.

Nazwa firmy

cena

Termin płatności

gwarancja

Termin wykonania zamówienia

1.

TECHBUD Sp. z o.o., 45-129 Opole, ul. Kępska 6

 

6 888 000,00

30 dni

66 miesięcy

30.11.2020

2.

P.H.U.B. MARMADEX

Marcin Sosnecki

42-300 Myszków, ul. Helenówka 5d

3 071 145,18zł

30 dni

66 miesięcy

30.11.2020

 

3. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, Wykonawcy przekazują Zamawiającemu oświadczenie przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,  że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy w Żarkach. Data utworzenia: 2019-10-09.
Wprowadził do systemu: Aneta Nowakowska. Data wprowadzenia: 2019-10-09 10:36:53.
Zatwierdził do publikacji: Aneta Nowakowska. Data publikacji: 2019-10-09 10:36:53.
czytano: 216 razy, id: 5222
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-10-09
Nowa wiadomość
Aneta Nowakowska

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020