Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiwtorek, 25 lutego 2020 r.

imieniny: Cezary, Jarosław

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Postanowienie Nr XII/2019 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 9 września 2019 roku w sprawie: zwołania XII sesji Rady Miejskiej w Żarkach

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tj.  Dz. U. 2019r. ,poz.506 / - p o s t a n a w i a m:
Zwołać na dzień  24  września  2019 roku, o godzinie  10.00 w sali narad  UMIG Żarki  - XII sesję Rady Miejskiej w Żarkach.

Proponowany  porządek obrad:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.Sprawozdanie  Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał.
4.Informacja przewodniczących komisji stałych o pracy w okresie międzysesyjnym.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
6.Uchwalenie zmian w budżecie Gminy Żarki.
7.Uchwalenie zmian w WPF na lata 2019-2024.
8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres oznaczony do 3 lat.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach informacji o kandydatach na ławników na kadencję 2020-2023.
10.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców miasta Żarki
11.Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania  oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr IX/60/2019 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych oraz formalne wymogi jakim muszą odpowiadać składane projekty.
12.Informacja Przewodniczącego Rady o  złożonych interpelacjach i wnioskach radnych.
13.Sprawy różne,bieżące.
14.Zamknięcie obrad XII sesji.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Mariusz Pompa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Barbara Ochocka-Chajduk. Data utworzenia: 2019-09-17.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2019-09-17 08:51:27.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2019-09-17 08:51:27.
czytano: 176 razy, id: 5194
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-09-17
Aktualizacja wiadomości
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter
z najnowszymi informacjami BIP

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020