Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkipiątek, 15 stycznia 2021 r.

imieniny: Arnold, Paweł

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Postanowienie Nr X/2019 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie: zwołania X sesji Rady Miejskiej w Żarkach

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tj.  Dz. U. 2019r. ,poz.506 / - p o s t a n a w i a m: Zwołać na dzień  25 czerwca  2019 roku, o godzinie  9.00 w sali narad  UMIG Żarki  - X sesję Rady Miejskiej w Żarkach.

Proponowany  porządek obrad:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
3.Sprawozdanie  Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał
4.Informacja przewodniczących komisji stałych o pracy w okresie międzysesyjnym
5.Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Żarki za 2018 rok :
a/debata nad raportem,
b/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki wotum zaufania.
6.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żarki za 2018 rok.
7.Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żarki za 2018 rok.
8.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy  Żarki za 2018r.
9.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Myszkowskiego na realizację zadania "Budowa chodnika w Ostrowie".
10.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Ludowy Klub Sportowy „Zieloni” Żarki .
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Żarki.
12.Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w WPF na lata 2019-2024.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarkach za 2018 rok.
14.Uchwalenie zmian w uchwale Nr VII/34/2019 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie określenia  Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żarki.
15.Informacja Przewodniczącego Rady o  złożonych interpelacjach i wnioskach radnych
16.Sprawy różne,bieżące
17.Zamknięcie obrad X sesji.


            

                                Przewodniczący Rady Miejskiej                                    Mariusz Pompa

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Barbara Ochocka-Chajduk. Data utworzenia: 2019-06-21.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2019-06-21 11:59:46.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2019-06-21 11:59:46.
czytano: 227 razy, id: 5119
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-06-21
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2021