Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiponiedziałek, 13 lipca 2020 r.

imieniny: Daniel, Małgorzata

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Protokół Komisja Skarg 30.04.2019

Strona główna » Rada Miejska » Protokoły z komisji » Protokół Komisja Skarg 30.04.2019

Podtytuł: Protokół z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbytego w dniu 30 kwietnia 2019 roku w sali narad UMIG Żarki

W posiedzeniu komisji uczestniczyli jej członkowie oraz Burmistrz i Zastępca Burmistrza. Obradom przewodniczył Paweł Labocha - przewodniczący komisji.
Porządek posiedzenia :
1.Rozpatrzenie 5 skarg Pana D. Sz. na Burmistrza przesłanych do Wojewody Śląskiego.
1"a".Rozpatrzenie skargi Pani B. K. na Burmistrza przesłanej do Wojewody.
2.Sprawy różne,bieżące.
Otwarcia posiedzenia dokonał przewodniczący komisji Paweł Labocha, stwierdzając na podstawie listy obecności quorum.
Przewodniczący Rady zwrócił się do komisji o wprowadzenie do porządku obrad sprawy dot. zakończenia procedury skargowej w związku ze skarga Pani B.K. na Burmistrza .Skarga została przesłana do Wojewody, który następnie przesłał skargę do rozpatrzenia przez Radę. Pani B.K. złożyła stosowne oświadczenie, że wycofuje skargę. Przewodniczący zwrócił się do komisji aby na dzisiejszym posiedzeniu zajęła się tą skargą. Przewodniczący zwrócił się do komisji o przegłosowanie rozszerzenia porządku obrad o pkt.1"a"."za" głosowali wszyscy członkowie komisji; porządek obrad został rozszerzony o pkt.1"a".
Ad.1.Przewodniczący komisji odczytał skargi D. Sz. na Burmistrza do Wojewody  ;  Skarżący wskazuje, że :Burmistrz Miasta i Gminy Żarki niewłaściwie  nadzoruje podległe mu szkoły w zakresie przestrzegania prawa oświatowego i dopuszcza do łamania prawa oświatowego przez dyrektorów podległych szkół w zakresie obowiązku ustawowego i wynikającego także z rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej dotyczącego sporządzenia szczegółowego wykazu materiałów niezbędnych do wykonywania czynności wchodzących w zakres obowiązków nauczyciela, stosownie do specyfiki szkoły. 20 lutego br. D. Sz .złożył skargę w UMIG,26 lutego skarga została przesłana do Wojewody;13 marca br. do Rady wpłynęła dokumentacja skargowa ; 18 kwietnia br. radca prawny tut. Urzędu wskazał konieczność podjęcia stosownej uchwały rozpatrującej 5 skarg.
Zastępca Burmistrza przypomniał, że 28 marca br. Rada rozpatrywała 5 skarg  D. Sz. na dyrektorów szkół  zawierającej ten sam zarzut; skargi zostały uznane za bezzasadne  i logicznym jest rozstrzygnięcie  o bezzasadności skarg obecnie rozpatrywanych. Przewodniczący komisji odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg D. Sz. na Burmistrza Miasta i Gminy Żarki jako organu prowadzącego szkoły/projekt wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.Komisja  skargi zaopiniowała negatywnie ,uznając  je za bezzasadne  i w uzasadnieniu projektu przedkłada Radzie wniosek o ich nieuwzględnienie. "za" głosowało 6 członków komisji/jednogłośnie/.


ad.1"a".Wiceporzewodniczący komisji Maciej Maślankiewicz odczytał  oświadczenie Pani B. K. z dnia 15 marca 2019 r o wycofaniu skarg z dnia 4 lutego br.  na Burmistrza skierowanych do Wojewody Śląskiego. Przewodniczący  komisji stwierdził ,że wobec wycofania skargi komisja występuje do Rady  z wnioskiem o umorzenie postępowania skargowego, a następnie odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. "za"  projektem uchwały głosowali wszyscy członkowie komisji, jednogłośnie.
ad.2.W sprawach bieżących radni nie zabierali głosu. Na tym posiedzenie komisji zakończono.-
Protokołowała :                                Przewodniczył:
Barbara Ochocka                            PAWEŁ LABOCHA
insp.ds Rady                                PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Barbara Ochocka-Chajduk. Data utworzenia: 2019-05-06.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2019-05-06 11:18:33.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2019-05-06 11:18:33.
czytano: 114 razy, id: 5048
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-05-06
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020