Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarki



poniedziałek, 19 sierpnia 2019 r.

imieniny: Emilia, Julinan

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: dot.: przetargu nieograniczonego pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Żarki

Na podstawie art. 86, ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j. z dnia 2018.10.16) Zamawiający podaje poniższe informacje:

1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia –800 000,00 zł;

2. Lista firm:

L.p.

Nazwa firmy

cena

Termin płatności

Liczba samochodów spełniających normy spalin nie mniej niż EURO 5

Termin wykonania zamówienia

1.

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., ul. Podmiejska 53, 42-400 Zawiercie

1 214 348,97 zł

22 dni

3

7 miesięcy

2.

PZOM STRACH SP. z o.o., Sp. k. ul. Przemysłowa 7,

 42-274 Konopiska

 759 385,76zł

23 dni

4

7 miesięcy

3.

P.H.U. REKO Jakub Ciupiński

Ul. Jana Pawła II 104, 42-300 Myszków

853 130,88 zł

23 dni

6

7 miesięcy

 3. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, Wykonawcy przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,  że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy w Żarkach. Data utworzenia: 2019-04-29.
Wprowadził do systemu: Aneta Nowakowska. Data wprowadzenia: 2019-04-29 10:40:47.
Zatwierdził do publikacji: Aneta Nowakowska. Data publikacji: 2019-04-29 10:40:47.
czytano: 142 razy, id: 5042
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-04-29
Aktualizacja wiadomości
Aneta Nowakowska

2019-04-29
Nowa wiadomość
Aneta Nowakowska

Strona główna
 Wyszukiwarka



Archiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter
z najnowszymi informacjami BIP

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2019