Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Sesja Rady Miejskiej 28.12.2018, godz. 9.00

Wyświetl stronę główną » Rada Miejska » Postanowienia o zwołaniu sesji » Sesja Rady Miejskiej 28.12.2018, godz. 9.00

Podtytuł: Postanowienie Nr 3/2018 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie zwołania III sesji Rady Miejskiej w Żarkach

 Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tj.  Dz. U. 2019r.,poz.994 ze zm./ - p o s t a n a w i a m :

Zwołać na dzień 28 grudnia 2018r., o godzinie 9.00 w sali narad  UMIG Żarki, III  sesję Rady Miejskiej w Żarkach z następującym, proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
1"a".Złożenie ślubowania przez radną Anetę Bernacką.
2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Żarki o pracy w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
5.Informacja Przewodniczących stałych komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.
6.Interpelacje i wnioski.
7.Uchwalenie budżetu Gminy Żarki na 2019 r.
8.Uchwalenie WPF na lata 2019-2024.
9.Uchwalenie zmian w budżecie gminy w 2018 roku.
10.Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.
11.Uchwalenie zmian w uchwale Nr XXXIX/299/2017 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018-2022.
12.Uchwalenie Programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku.
13.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żarki".
14.Podjęcie uchwały w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Miejskiej w Żarkach.
15.Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
16.Sprawy różne,bieżące
17.Zamknięcie obrad III sesji    

                    
                            Przewodniczący Rady Miejskiej
                                 Mariusz Pompa

 

Informacje

Rejestr zmian

2024-02-14 10:30

Edycja artykułu - Mariusz Nowak

2018-12-13 13:52

Dodanie artykułu - Katarzyna Kulińska-Pluta

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.