Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Sesja Rady Miejskiej 26.07.2018, godz. 10.00

Wyświetl stronę główną » Rada Miejska » Postanowienia o zwołaniu sesji » Sesja Rady Miejskiej 26.07.2018, godz. 10.00

Podtytuł: Postanowienie Nr 46/2018 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 16 lipca 2018 r w sprawie zwołania XLV sesji Rady Miejskiej w Żarkach

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/tj.Dz.U.2018 poz.994 ze zm./-zwołuję na dzień 26 lipca 2018 roku, o godzinie  10.00 XLV sesję Rady Miejskiej w Żarkach, z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Żarki o pracy w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji Rady.
5.Informacja przewodniczących stałych komisji o pracy komisji w okresie międzysesyjnym.
6.Interpelacje i wnioski radnych.
7.Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki dla obszaru miasta Żarki
8.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania pozytywnie zaopiniowanego projektu  Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żarki do organu regulacyjnego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Żarki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Żarki .
11.Uchwalenie zmian w uchwale Nt XLIV/339/2018 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki pomostowej z WFOŚiGW w Katowicach
12.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
13.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia preferencyjnej pozyczki rewitalizacyjnej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
14.Uchwalenie zmian w budżecie gminy Żarki
15.Uchwalenie zmian w WPF na lata 2018-2024
16.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Żarki
17.Odpowiedzi na interpelacje
18.Sprawy różne,bieżące
19.Zamknięcie obrad XLV sesji    
                                                              

                                                                   Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                                          Stanisława Nowak

 

Informacje

Rejestr zmian

2024-02-14 10:29

Edycja artykułu - Mariusz Nowak

2024-02-14 10:29

Edycja artykułu - Mariusz Nowak

2018-07-17 12:46

Dodanie artykułu - Katarzyna Kulińska-Pluta

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.