Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiniedziela, 12 lipca 2020 r.

imieniny: Brunon, Jan

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Postanowienie Nr 44/2018 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie : zwołania XLIII sesji Rady Miejskiej w Żarkach

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tj.  Dz. U. 2017r.,poz.1875/ - p o s t a n a w i a m :

Zwołać na dzień 25 maja  2018r. o godzinie 9.00 w sali UMIG Żarki XLIII  sesję Rady Miejskiej w Żarkach z następującym, proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Żarki o pracy w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji Rady.
5.Informacja przewodniczących stałych komisji o pracy komisji w okresie międzysesyjnym.
6.Interpelacje i wnioski radnych.
7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji od Województwa Śląskiego zadania z zakresu właściwości województwa
8.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego na realizację zadania pn."Projekt przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 789 i 792 z wlotami dróg gminnych w Żarkach".
9.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego na dofinansowanie zakupu 83 sztuk opraw oświetlenia ulicznego typu LED w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 793 -Żarki-Myszków od km 26+975 do km 32+406".
10.Uchwalenie zmian w budżecie Gminy Żarki
11.Uchwalenie zmiany WPF na lata 2018-2024
12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Przybynowie  przy ulicy Spadowej ,zabudowanej stacją transformatorową oraz na odstąpienie od przetargowego jej zbycia
13.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ Żarki za 2017 r
14.Przyjęcie sprawozdania z działalności ŚDS w Żarkach za 2017 r
15.Przyjęcie sprawozdania z działalności MGOPS w Żarkach za 2017 r oraz przyjęcie "Oceny zasobów pomocy społecznej".
16.Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku
17.Udzielenie odpowiedzi na interpelacje
18.Zamknięcie obrad XLIII w sesji Rady Miejskiej w Żarkach.


                            Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                  Stanisława Nowak

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Barbara Ochocka-Chajduk. Data utworzenia: 2018-05-14.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2018-05-14 08:50:20.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2018-05-14 08:50:20.
czytano: 244 razy, id: 4627
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-06-04
Aktualizacja wiadomości
Katarzyna Kulińska-Pluta

2018-05-14
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020