Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiniedziela, 12 lipca 2020 r.

imieniny: Brunon, Jan

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: UCHWAŁA NR VII/35/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021 dla Gminy Żarki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz.506), oraz art. art.179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity : Dz. U. z 2018 r. poz., 998 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarkach uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019 - 2021 dla Gminy Żarki, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Żarki (BIP) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Żarki.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarkach
Mariusz Pompa

Dokument poniżej w załączeniu.

Kategoria główna artykułu to: Uchwały Rady Miejskiej 2019r..

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje o artykule Źródło informacji: Teresa Kowacka. Data utworzenia: 2019-04-09.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2019-04-09 11:45:58.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2019-04-09 11:45:58.
czytano: 183 razy, id: 5010
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-11-21
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2019-04-10
Aktualizacja wiadomości
Katarzyna Kulińska-Pluta

2019-04-10
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2019-04-09
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2019-04-09
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020