Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiwtorek, 25 lutego 2020 r.

imieniny: Cezary, Jarosław

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: dot.: przetargu nieograniczonego pn. Budowa budynku zaplecza sanitarnego przy kąpielisku miejskim w Żarkach

Na podstawie art. 86, ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j. z dnia 2018.10.16) Zamawiający podaje poniższe informacje:

1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia –250 000,00 zł;

2. Lista firm:

L.pp.

Nazwa firmy

cena

Termin płatności

gwarancja

Termin wykonania zamówienia

1.

KADJA Sp. z o.o.

ul. Pogorzelska 5

42-400 Zawiercie

485 850,00

30 dni

66 miesięcy

31.07.2019r

2.

RAK INVEST MARTA RAK

ul. Pułaskiego 38

42-300 Myszków

517 693,47

30 dni

66 miesięcy

31.07.2019r

3.

PPU PROBUDREM Kazimierz Lipiński Sp. jawna

ul. Słowackiego 28

42-440 Ogrodzieniec

658 048,08

30 dni

66 miesięcy

31.07.2019r

4.

WOJTEX
Wojciech Dybiński

Srocko 84

42-244 Mstów

500 000,01

30 dni

66 miesięcy

31.07.2019r

 

3. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, Wykonawcy przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,
 że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy w Żarkach. Data utworzenia: 2018-12-27.
Wprowadził do systemu: Mariusz Nowak. Data wprowadzenia: 2018-12-27 10:57:54.
Zatwierdził do publikacji: Mariusz Nowak. Data publikacji: 2018-12-27 10:57:54.
czytano: 210 razy, id: 4865
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-12-27
Nowa wiadomość
Mariusz Nowak

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter
z najnowszymi informacjami BIP

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020